Workshop Kinderarmoede

Alle kinderen doen mee! Maar hoe?


Volgens de laatste armoedecijfers groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Een van de gevolgen is sociale uitsluiting. Gemeenten en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van armoede onder kinderen. In deze interactieve workshop passeren zowel beleidsmatige als wetenschappelijke inzichten de revue en is er ruimte voor uitwisseling en discussie.

Jochem Westert is beleidsadviseur bij NCOD Sociaal Domein. Hij studeerde rechten in Groningen, schreef zijn afstudeeronderzoek over dakloosheid als juridisch probleem en kwam in zijn eerder werk als straatjurist in Amsterdam voor het eerst met armoede in Nederland in aanmerking. Als beleidsadviseur heeft hij in verschillende gemeenten projecten verricht op het terrein van armoede, in het bijzonder onder kinderen, uitgevoerd. 
 
Deze workshop is bedoeld voor professionals, beleidsmedewerkers en bestuurders.
 

Interesse