Training awareness & gespreksvaardigheden

Het herkennen en voorkomen van een onjuiste inschrijving in de basis registratie personen begint bij het eerste contact aan de balie.  Hierbij is het van belang dat men de fraude vormen kent om ze te herkennen. Het voeren van het goede en juiste gesprek aan de balie is erg belangrijk. Het verkrijgen van zoveel mogelijk nuttige informatie is bepalend voor de vervolgprocedure en is zeer waardevol voor een eventueel adresonderzoek.
De training is er op gericht dat de medewerker aan de balie bepaalde (woon)fraude vormen kan herkennen en middels basisvaardigheden leert om het juiste gesprek te voeren en gerichte vragen te stellen.
Tijdens de training wordt de juiste balans aangebracht tussen de theoretische gespreksvaardigheden en de toepassing hiervan in de praktijk, middels casuïstiek. Daarnaast kan er worden geoefend met het voeren van gesprekken. De acteur die bij deze training assisteert is zeer ervaren met de werkzaamheden binnen burgerzaken, zeer deskundig in gespreksvaardigheden en het realistisch neerzetten van situaties.
Tijdens de training behandelen wij:

 • herkennen van verschillende vormen van fraude
  • o.a. identiteitsfraude, adresfraude, uitkerings- en sociale voorzieningenfraude
 • wat kan fraude opleveren
 • de theoretische gespreksvaardigheden
 • verbale en non verbale communicatie
 • de (juiste) vraagstelling
  • open en gesloten vragen
  • juiste vraagwoord
  • doorvragen
  • stilte
  • confronteren
  • samenvatten
 • praktijk casuïstiek
 • (optioneel) oefening met acteur
 • verslaglegging
Doelgroep
Medewerkers burgerzaken, front office medewerker,  eerstelijns KCC medewerkers, balie medewerker burgerzaken, handhavers en toezichthouders BRP en adrescontroleurs.
 

Interesse