Toezichthouder BRP

Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder en hoe kunnen we deze inzetten bij het verrichten van een adresonderzoeken?
De bevoegdheden van een toezichthouder geven ruimte om (zakelijke) informatie te verzamelen en plaatsen te betreden zonder toestemming. Maar wat kan en mag je nu precies en wat is toepasbaar binnen het adresonderzoek.
 Tijdens deze training behandelen wij het juridisch kader, de van toepassing zijnde jurisprudentie en natuurlijk komt de feitelijk uitvoering in de praktijk aan bod.
 Deze training kan zowel op het vakgebied Participatiewet als op de Wet BRP worden gegeven.
 
Tijdens de training behandelen wij:

 • de Algemene wet bestuursrecht
 • EVRM
 • Bescherming persoonlijke levenssfeer en huisrecht
 • Protocol huisbezoek
 • Wet BRP
 • Bevoegdheden toezichthouder zoals,
 • (vorderen) zakelijk gegevens
 • Betreden plaatsen
 • Identificatieplicht
 • (Pseudo) In beslagname
 • Verrichten van huisbezoek
 • Toezichthoudende bevoegdheden tijdens het administratieve adresonderzoek en de buitendienst
 • Actuele jurisprudentie
Doelgroep:
Adrescontroleurs, toezichthouders BRP, fraudepreventiemedewerkers, toezichthouder Participatiewet, handhavers en sociaal rechercheurs

 

Inschrijven

Persoonlijke gegevens: