ONZE OPLEIDINGEN

in drie stappen helpen we jou de juiste opleiding kiezen

 • 1
  Kies EEN
  EXPERTISEGEBIED
 • 2
  Kies EEN
  THEMA
 • 3
  bekijk DE
  opleidingen
Filter
×

Subcategories

 • Atelier Omgevingswet & Impactanalyse

  Wat betekent de Omgevingswet voor u in de praktijk? In een interactieve bijeenkomst schetst u, onder begeleiding van ervaren bestuurskundigen en juristen, voor uzelf een beeld wat

 • Grip op de Corporatiewereld

  Is uw gemeente Woningwet-proof? De nieuwe Woningwet verandert de relatie tussen gemeente en corporatie sterk. Komen corporaties nu echt onder directe aansturing van gemeenten?

 • Financiële verantwoording ruimtelijke projecten

  Doelgroep De cursus is bedoeld voor (beleids)medewerkers Planning & Control, medewerkers bedrijfsvoering. Daarnaast is de cursus bedoeld voor beleidsmedewerkers en strategisch

 • Prestatieafspraken met corporaties

  Concrete en afdwingbare afspraken maken onder de nieuwe Woningwet.

 • Verdieping RO

  Op een overzichtelijke wijze geven we u een compleet overzicht van het steeds veranderende stelsel van regelgeving binnen het domein van het Omgevingsrecht.

 • WRO voor beginners

  Niet alleen (beleids)medewerkers RO hebben te maken met grondprincipes van de Ruimtelijke Ordening, ook handhavers, vergunningverleners en

 • Grondbeleid

  In een bestemmingsplan kan een gemeente de gewenste ruimtelijke situatie voor een bepaald gebied vastleggen. De daadwerkelijke ontwikkeling van het betreffende gebied is daarmee

 • Aanpak Omgevingsvisie

  Bij het opstellen van een structuurvisie onder de WRO verloopt de ontwikkeling van een Omgevingsvisie langs andere lijnen dan de gemeente gewend is. In een interactieve

 • Stedelijke herverkaveling

  Kernen hebben veel leegstand onder het maatschappelijk vastgoed, dat soms in eigendom is van de gemeente en soms in handen is van particulieren. Een andere aanpak zorgt voor een

ONZE OPLEIDINGEN

ONZE OPLEIDINGEN

NAAM ACHTERNAAM

NAAM ACHTERNAAM

NAAM ACHTERNAAM

NAAM ACHTERNAAM

NAAM ACHTERNAAM