Cursussen

Grip op de Corporatiewereld

Is uw gemeente Woningwet-proof? De nieuwe Woningwet verandert de relatie tussen gemeente en corporatie sterk. Komen corporaties nu echt onder directe aansturing van gemeenten? Lees meer

Atelier Omgevingswet & Impactanalyse

Wat betekent de Omgevingswet voor u in de praktijk? In een interactieve bijeenkomst schetst u, onder begeleiding van ervaren bestuurskundigen en juristen, voor uzelf een beeld wat Lees meer

Financiële verantwoording ruimtelijke projecten

Doelgroep De cursus is bedoeld voor (beleids)medewerkers Planning & Control, medewerkers bedrijfsvoering. Daarnaast is de cursus bedoeld voor beleidsmedewerkers en strategisch Lees meer

Prestatieafspraken met corporaties

Concrete en afdwingbare afspraken maken onder de nieuwe Woningwet. Lees meer

Verdieping RO

Op een overzichtelijke wijze geven we u een compleet overzicht van het steeds veranderende stelsel van regelgeving binnen het domein van het Omgevingsrecht. Lees meer

WRO voor beginners

Niet alleen (beleids)medewerkers RO hebben te maken met grondprincipes van de Ruimtelijke Ordening, ook handhavers, vergunningverleners en Lees meer

Grondbeleid

In een bestemmingsplan kan een gemeente de gewenste ruimtelijke situatie voor een bepaald gebied vastleggen. De daadwerkelijke ontwikkeling van het betreffende gebied is daarmee Lees meer

Aanpak Omgevingsvisie

Bij het opstellen van een structuurvisie onder de WRO verloopt de ontwikkeling van een Omgevingsvisie langs andere lijnen dan de gemeente gewend is. In een interactieve Lees meer

Stedelijke herverkaveling

Kernen hebben veel leegstand onder het maatschappelijk vastgoed, dat soms in eigendom is van de gemeente en soms in handen is van particulieren. Een andere aanpak zorgt voor een Lees meer