Cursussen

Gemeentefinanciën - De begroting nader belicht

Na deze cursus heeft u beter zicht op de begroting. U bent op de hoogte van de opbouw, opzet en specifieke onderwerpen van de begroting. U kent de vereisten voor de Lees meer

Groep Data Tijd Locatie Trainer Plaatsen Prijs  
2. Gemeentefinanciën - De begroting nader belicht 18-09-2018 09:30 - 16:30 Nog niet bekend Marco Kramer 15 € 275,00

Gemeentefinanciën - De jaarrekening nader belicht

De raad krijgt zicht op de uiteindelijke uitvoering van de begroting. Een belangrijk verantwoordingsdocument. Er zijn veel mensen betrokken bij het maken van de Lees meer

Groep Data Tijd Locatie Trainer Plaatsen Prijs  
2. Gemeentefinanciën - De jaarrekening nader belicht 11-09-2018 09:30 - 16:30 Nog niet bekend Marco Kramer 15 € 275,00

BBV Basis

U werkt binnen de overheid en bent dagelijks bezig met het proces van planning, control en/of de financiën. Om zelfverzekerder te zijn in de praktijk, wilt u meer grip krijgen op d Lees meer

Cursus gemeentefinanciën voor (nieuwe) raadsleden

Vindt u het lezen en begrijpen van de documenten van planning en control (begroting, rapportages en jaarstukken)  lastig en ziet u er tegenop binnenkort weer kilo's papier te moete Lees meer

Gemeentefinanciën voor raadsleden en burgerleden

Cursus gemeentefinanciën, specifiek gericht op raadsleden en burgerleden. Wat zijn uw rollen, taken, bevoegdheden en verplichtingen binnen de planning en control-cyclus. Wat moet u Lees meer

Financiële verantwoording ruimtelijke projecten

Doelgroep De cursus is bedoeld voor (beleids)medewerkers Planning & Control, medewerkers bedrijfsvoering. Daarnaast is de cursus bedoeld voor beleidsmedewerkers en strategisch Lees meer

Groep Data Tijd Locatie Trainer Plaatsen Prijs  
1. Financiële verantwoording ruimtelijke projecten 31-05-2018 09:30 - 12:30 Nog niet bekend Arjan van der Blom 15 € 195,00

Het vernieuwde BBV voor gemeenschappelijke regelingen: wat kunt u hiermee?

Met ingang van 1 januari 2018 gaan ook de BBV wijzigingen in voor de gemeenschappelijke regelingen. Wat staat u te wachten? Welk effect hebben de wijzigingen op de samenwerking met Lees meer

Sturing en grip op het geld en de uitgaven voor bestuurders

Welk invloed heeft u als raadslid en wethouder op de financiën? Hoe kunt u het beste sturen, dan wel bijsturen Lees meer

Sturing en grip op het geld, de uitgaven en inkomsten voor managers en budgethouders

Welk invloed heeft u als directie/MT-lid en/of budgethouder op de financiën en de prestaties die moeten worden geleverd? Hoe kunt u het best sturen, dan wel bijsturen? Leer het Lees meer

Gemeentefinanciën voor OR-leden

Gemeentefinanciën is voor veel OR-leden een lastig onderwerp. Dat valt hen niet te verwijten: “We hebben het ook wel erg ingewikkeld gemaakt”. Daarom organiseert NCOD Financiën en Lees meer