Signaleren en doorverwijzen binnen het sociaal domein

Het is niet altijd eenvoudig om de juiste signalen op te vangen, zeker niet voor mensen die niet direct werkzaam zijn binnen het sociaal domein. Daarnaast voelen veel mensen een terughoudendheid om het gesprek aan te gaan, omdat ze bang zijn een onjuiste conclusie te trekken. Als de problematiek en ondersteuningsvragen tijdig en juist gesignaleerd worden en een verwijzing naar de juiste partij volgt, dan kan een oplossing sneller en beter geboden worden.

Doelgroep
Iedereen die een belangrijke signalerende rol heeft binnen het sociaal domein, zoals medewerkers (inclusief vrijwilligers) van welzijns- of zorgorganisaties, medewerkers van een KCC en consulenten.

Interesse