Reis door burgerzaken

Denise Versluis - Timmermans

In de  training ‘Reis door burgerzaken’ nemen we de medewerkers mee in de kerntaken van burgerzaken.
Burgerzaken kent drie kerntaken:

- Persoonsregistratie:

 • Burgerlijke stand (BS)
 • Basisregistratie Personen (BRP)

- Persoonsinformatievoorziening:
 • Afschriften BRP
 • Uittreksels en afschriften BS

- Dienstverlening:
 • Reisdocumenten
 • Rijbewijzen 
 • Schriftelijke verzoeken   
  • VOG
  • Verstrekkingsbeperking (geheimhouding)
  • Migratie                                 

In deze training maken we de deelnemers ook bewust van welke rol men zelf heeft in de organisatie. Een hot item als identiteitsfraude heeft door de identiteitsvaststelling een rode draad in deze reis. Bij de persoonsregistratie geven we kort weer wat deze registraties inhouden. Extra aandacht krijgt dienstverlening met betrekking tot documenten, verzoeken en migratie. Bij documenten en verzoeken nemen we de processen Nederlandse identiteitsdocumenten onder de loep; het Nationaal paspoort, de Nederlandse Identiteitskaart en het Nederlandse rijbewijs.
En in het onderdeel migratie de aangifte van binnenverhuizing, intergemeentelijke verhuizing en emigratie. 

Doelgroep
Medewerkers Burgerzaken

Groepen
groep Data tijd locaTie prijs  
3. Reis door burgerzaken Smilde 03-03-2020
10-03-2020
17-03-2020
24-03-2020
09:30 - 16:30
09:30 - 16:30
09:30 - 16:30
09:30 - 16:30
Zalencentrum Het Kompas (Smilde) € 1.000,00
4. Reis door burgerzaken Utrecht 01-04-2020
08-04-2020
15-04-2020
22-04-2020
09:30 - 16:30
09:30 - 16:30
09:30 - 16:30
09:30 - 16:30
BCN Utrecht CS (Utrecht) € 1.000,00
Inschrijven

Persoonlijke gegevens: