Publieksacademie MBO 4 MaastrichtHet Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers. Het biedt de mogelijkheid om een module te volgen en een examen te doen voor één enkele taak of voor een combinatie van taken.
Flexibele, taak- en themagerichte opzet van het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken
Binnen gemeenten bestaan veel verschillen in functies bij afdelingen Burgerzaken. Daarom is bij de ontwikkeling van het Diplomastelsel Burgerzaken nadrukkelijk uitgegaan van modules die niet functiegerelateerd zijn.
Er is namelijk uitgegaan van de kerntaken en werkprocessen die bij de meeste gemeenten vergelijkbaar zijn. Daaromheen zijn modules ontwikkeld. Gemeenten en medewerkers kunnen uit het modulestelsel naar behoefte modules kiezen voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
Naast Burgerzaken-modules zijn er ook Burgerzaken-thema’s onderscheiden, zoals: BRP, Burgerlijke Stand en Identiteiten. Enkele modules vormen samen de inhoud van een thema, waarvoor een diploma kan worden behaald. 
De flexibiliteit van het Diplomastelsel Burgerzaken blijkt voorts uit de mogelijkheid die een medewerker heeft om op basis van zijn of haar taak óók nog een individueel diploma samen te stellen. Dat kan op basis van een combinatie van zelf gekozen modules. Op de site van de NVVB treft u in de brochure met betrekking tot het Diplomastelsel Burgerzaken de diverse keuzeschema’s en -mogelijkheden aan. 

NB. Informatie over vrijstellingen en de waardeperiode van certificaten en diploma’s treft u eveneens aan in de brochure Diplomastelsel Burgerzaken op de site van de NVVB.

MBO
Een MBO-diploma Burgerzaken wordt behaald bij 25 punten in combinatie met een vaardigheidsmodule.

Startersmodule burgerzaken:                                             1 punt
Deze module wordt geadviseerd voor medewerkers die minder dan 6 maanden ervaring hebben binnen de publieke dienstverlening.


Zie voor het puntensysteem: https://publieksacademie.nvvb.nl/publieks-academie/overzicht-modules-en-puntentelling/

 

Optionele modules
Module Begindatum Locatie Dagen Prijs
Module Afstamming Maastricht 02-03-2021 Randwycksingel 22, 6299 EE Maastricht (Maastricht)

Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht (Maastricht)
3 € 750,00
Module Naamrecht Maastricht 23-03-2021 Randwycksingel 22, 6299 EE Maastricht (Maastricht)
2 € 500,00
Module Huwelijk en geregistreerd partnerschap Maastricht 13-04-2021 Randwycksingel 22, 6299 EE Maastricht (Maastricht)
2 € 500,00
Module Overlijden Maastricht 01-06-2021 Randwycksingel 22, 6299 EE Maastricht (Maastricht)
2 € 500,00
Inschrijven
Keuzemodules, selecteer er minimaal 0:

Heb je al een gebruikersaccount? Klik dan hier