Publieksacademie MBO 4 Eindhoven 2020 - 2021Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers. Het biedt de mogelijkheid om een module te volgen en een examen te doen voor één enkele taak of voor een combinatie van taken.
Flexibele, taak- en themagerichte opzet van het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken
Binnen gemeenten bestaan veel verschillen in functies bij afdelingen Burgerzaken. Daarom is bij de ontwikkeling van het Diplomastelsel Burgerzaken nadrukkelijk uitgegaan van modules die niet functiegerelateerd zijn.
Er is namelijk uitgegaan van de kerntaken en werkprocessen die bij de meeste gemeenten vergelijkbaar zijn. Daaromheen zijn modules ontwikkeld. Gemeenten en medewerkers kunnen uit het modulestelsel naar behoefte modules kiezen voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
Naast Burgerzaken-modules zijn er ook Burgerzaken-thema’s onderscheiden, zoals: BRP, Burgerlijke Stand en Identiteiten. Enkele modules vormen samen de inhoud van een thema, waarvoor een diploma kan worden behaald. 
De flexibiliteit van het Diplomastelsel Burgerzaken blijkt voorts uit de mogelijkheid die een medewerker heeft om op basis van zijn of haar taak óók nog een individueel diploma samen te stellen. Dat kan op basis van een combinatie van zelf gekozen modules. Op de site van de NVVB treft u in de brochure met betrekking tot het Diplomastelsel Burgerzaken de diverse keuzeschema’s en -mogelijkheden aan. 
NB. Informatie over vrijstellingen en de waardeperiode van certificaten en diploma’s treft u eveneens aan in de brochure Diplomastelsel Burgerzaken op de site van de NVVB.
MBO
Een MBO-diploma Burgerzaken wordt behaald bij 25 punten in combinatie met een vaardigheidsmodule.
Startersmodule burgerzaken:                                             1 punt
Deze module wordt geadviseerd voor medewerkers die minder dan 6 maanden ervaring hebben binnen de publieke dienstverlening.


Zie voor het puntensysteem:https://publieksacademie.nvvb.nl/wp-content/uploads/2019/04/WT_MODULES_2019_V3-1.pdf

NB.: Bij voldoende aanmeldingen worden er opleidingen verzorgd in Eindhoven. Indien het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft kan de cursusdag/locatie gewijzigd worden.

Optionele modules
Module Begindatum Locatie Dagen Prijs
115. Module Nationaliteit (2 punten) 21-01-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
3 € 750,00
120. Module Migratie (3 punten) 02-03-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
3 € 750,00
115. Module Afstamming (3 punten) 04-03-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
3 € 750,00
120. Module Adresonderzoek en adreskwaliteit I (4 punten) 30-03-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
3 € 750,00
115. Module Naamrecht (2 punten) 01-04-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
2 € 500,00
120. Vaardigheidsmodule Communicatie en Conflicthantering (0 22-04-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
2 € 649,00
115. Module Huwelijk en geregistreerd partnerschap (2 punten 22-04-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
2 € 500,00
120. Module Nationaliteit (2 punten) 11-05-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
3 € 750,00
115. Module Overlijden (2 punten) 20-05-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
2 € 500,00
120. Module Afstamming (3 punten) 08-06-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
3 € 750,00
115. Module Nederlandse Reisdocumenten (3 punten) 10-06-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
2 € 500,00
115. Module Rijbewijzen (2 punten) 01-07-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
1 € 250,00
120. Module Naamrecht (2 punten) 07-09-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
2 € 500,00
115. Module Gegevensverstrekking en privacybescherming (3 pu 09-09-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
2 € 500,00
120. Module Huwelijk en geregistreerd partnerschap (2 punten 28-09-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
2 € 500,00
115. Module Algemene wet bestuursrecht (3 punten) 30-09-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
2 € 500,00
120. Module Overlijden (2 punten) 26-10-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
2 € 500,00
120. Module Nederlandse Reisdocumenten (3 punten) 16-11-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
2 € 500,00
120. Module Rijbewijzen (2 punten) 30-11-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
1 € 250,00
120. Module Gegevensverstrekking en privacybescherming (3 pu 07-12-2021 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
2 € 500,00
120. Module Algemene wet bestuursrecht (3 punten) 04-01-2022 Kennedyplein 204, 5611 ZT Eindhoven (Eindhoven)
2 € 500,00
Inschrijven
Keuzemodules, selecteer er minimaal 0:

Heb je al een gebruikersaccount? Klik dan hier