Publieksacademie MBO 4 Smilde september 2019 t/m oktober 2020

Slagingspercentage MBO modules per 1 augustus 2019: 96%*
Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers. Het biedt de mogelijkheid om een module te volgen en een examen te doen voor één enkele taak of voor een combinatie van taken.
Flexibele, taak- en themagerichte opzet van het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken
Binnen gemeenten bestaan veel verschillen in functies bij afdelingen Burgerzaken. Daarom is bij de ontwikkeling van het Diplomastelsel Burgerzaken nadrukkelijk uitgegaan van modules die niet functiegerelateerd zijn.
Er is namelijk uitgegaan van de kerntaken en werkprocessen die bij de meeste gemeenten vergelijkbaar zijn. Daaromheen zijn modules ontwikkeld. Gemeenten en medewerkers kunnen uit het modulestelsel naar behoefte modules kiezen voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
Naast Burgerzaken-modules zijn er ook Burgerzaken-thema’s onderscheiden, zoals: BRP, Burgerlijke Stand en Identiteiten. Enkele modules vormen samen de inhoud van een thema, waarvoor een diploma kan worden behaald. 
De flexibiliteit van het Diplomastelsel Burgerzaken blijkt voorts uit de mogelijkheid die een medewerker heeft om op basis van zijn of haar taak óók nog een individueel diploma samen te stellen. Dat kan op basis van een combinatie van zelf gekozen modules. Op de site van de NVVB treft u in de brochure met betrekking tot het Diplomastelsel Burgerzaken de diverse keuzeschema’s en -mogelijkheden aan. 
NB. Informatie over vrijstellingen en de waardeperiode van certificaten en diploma’s treft u eveneens aan in de brochure Diplomastelsel Burgerzaken op de site van de NVVB.
MBO
Een MBO-diploma Burgerzaken wordt behaald bij 25 punten in combinatie met een vaardigheidsmodule.
Startersmodule burgerzaken:                                             1 punt
Deze module wordt geadviseerd voor medewerkers die minder dan 6 maanden ervaring hebben binnen de publieke dienstverlening.


Zie voor het puntensysteem: https://publieksacademie.nvvb.nl/wp-content/uploads/2019/04/WT_MODULES_2019_V3-1.pdf

NB.: Bij voldoende aanmeldingen worden er opleidingen verzorgd in Smilde. Indien het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft kan de cursusdag/locatie gewijzigd worden naar Zwolle.

*(gebaseerd op de informatie van de Publieksacademie per 1-08-2019)

Optionele modules
Module Begindatum Locatie Dagen Prijs
102. Module Afstamming 03-03-2020 Veenhoopsweg 12-B, 9422 AA Smilde (Smilde)
3 € 750,00
102. Module Naamrecht 31-03-2020 Veenhoopsweg 12-B, 9422 AA Smilde (Smilde)
2 € 500,00
102. Module Huwelijk en geregistreerd partnerschap 12-05-2020 Veenhoopsweg 12, 9422 AA Smilde (Smilde)
2 € 500,00
102. Module Overlijden 26-05-2020 Veenhoopsweg 12-B, 9422 AA Smilde (Smilde)
2 € 500,00
102. Module Nederlandse reisdocumenten 16-06-2020 Veenhoopsweg 12-B, 9422 AA Smilde (Smilde)
2 € 500,00
102. Module Rijbewijzen 30-06-2020 Veenhoopsweg 12-B, 9422 AA Smilde (Smilde)
1 € 250,00
102. Module Gegevensverstrekking en privacybescherming 01-09-2020 Veenhoopsweg 12-B, 9422 AA Smilde (Smilde)
2 € 500,00
102. Module Awb 22-09-2020 Veenhoopsweg 12-B, 9422 AA Smilde (Smilde)
2 € 500,00
Inschrijven
Keuzemodules, selecteer er minimaal 0:

Heb je al een gebruikersaccount? Klik dan hier