Organisatie van verkiezingen voor projectleiders en medewerkers cursuslocatie Bergen op Zoom

Volgend jaar - op 17 maart 2021 - vinden de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer plaats. Het organiseren van een verkiezing raakt vele afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie en is heel complex. Een gedegen voorbereiding is absolute noodzaak.

Doelgroep
Projectleiders en medewerkers die (mede)verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de verkiezingen.

Resultaat
In één dag ben je op de hoogte van de alle onderdelen/werkzaamheden die van belang zijn rondom de organisatie van verkiezingen. Praktijksituaties worden besproken en van adviezen voorzien.

Programma
-    De Kieswet (veranderingen) 
-    Verkiezingskalender / Draaiboek
-    Zaakgericht werken 
-    Voorbereiding:
-    Organisatie
-    projectgroep
-    deelnemers
-    projectplan

 • Communicatiedocument
 • Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden projectgroepleden
-    Bewaking
-    Communicatie
 • bestuurder
 • proces-eigenaar
-    Stembureaulocaties
 • voorwaarden
 • toegankelijkheid
-    Stembureauleden
 • kwaliteitseisen
 • training
 • vergoedingen
-    Registratie en kandidaatstelling
-    Communicatie en voorlichting
-    Wie mogen er stemmen?
-    Wijze van stemmen
     o    de stempas
     o    de kiezerspas
     o    de volmacht
     o    de briefstem

•    Verkiezingsdag
 • Werkzaamheden stembureau
  o    het gebruik van de stembureau-app
  o    identificatie kiezer
  o    registratie (ongeldige) stempassen
  o    het stembiljet
  o    het (centraal) tellen van de stemmen    
        -    invullen proces-verbaal
        -    bepalen blanco, geldige en ongeldige stem
-    De uitslag
      o    gebruik van OSV
      o    voorlopige cijfers
      o    hertellen

-    Nazorg
     o    zitting centraal stembureau uitslag 
     o    verantwoordelijkheid burgemeester

Werkwijze
Aan de hand van de verkiezingskalender/het draaiboek wordt het gehele verkiezingsproces doorlopen. Interactieve presentaties worden afgewisseld met praktijk- voorbeelden. Tot twee dagen voor de cursusdag kunnen deelnemers specifieke vragen doorgeven (opleidingen@ncod.nl). Dit programma kan ook incompany worden verzorgd.

Nazorgtraject
NCOD kan, door ervaren specialisten, u ondersteunen bij de aanpak van dit complexe proces. Bij de cursusleider kan ten alle tijden via mail navraag of aanvullende vragen gesteld worden.

Interesse