Opleiding BRP-Specialist Duiven

NCOD hanteert bij BRP-specialist een aanpak in twee fasen:

 • het eerste deel bestaat uit een basiscursus met betrekking tot de (basis)principes van de BRP, waarna de deelnemer(s) vanuit zijn/hun niveau door middel van veel praktijkoefening kunnen groeien naar een hoger level van specialist;
 • de tweede fase behelst doorgroei en echte verdieping tot specialist. Dit is een niveau dat, zoals bekend, niet alleen door middel van een cursus BRP-specialist en een paar maanden praktijkwerk wordt bereikt. Dat gebeurt door langere tijd regelmatig en intensief werkzaam te zijn in de praktijk van de BRP. Hoe lang dat is, verschilt per medewerker en ook per gemeente, afhankelijk van de inrichting van de organisatie.

Als onderdeel van onze tweede fase vindt een praktijk-intake plaats, waarbij deelnemers in staat (moeten) zijn, vanuit de inmiddels opgedane kennis hun leer-/verdiepingsvraag te formuleren. Van daaruit wordt wederom een maatprogramma samengesteld waarin daadwerkelijk door middel van veel casuïstiek en praktijk wordt verdiept.
Verdere verdieping in het eerste deel kan zijn:
 • verwerken van lastige brondocumenten in historie en actuele categorieën
 • De opbouw van categorieën (veel historisch onjuist) aan de hand van een brondocument met gebruik van de diverse systemen. Ook hier voorbeelden van diverse gemeenten erbij.
 • Allerlei soorten van adoptie.
De aanpak voor het tweede gedeelte zou kunnen zijn:
 • Intake met de toekomstige cursist(en), waarin zij aangeven wat zij als verdiepingsslag persoonlijk nodig hebben. Vooraf moeten zij hierover nadenken! Zij krijgen op hun werk dagelijks met foutsituaties en mutaties te maken die zij als (zeer) lastig ervaren.
 •  In de cursus maken we gebruik maken van brondocumenten, lastige casussen van diverse gemeenten.
 • Nagaan of de procedures die men per gemeente uitvoert, toch voor het voetlicht moeten komen. Pas als men de procedures kent, kan men beoordelen of het goed is uitgevoerd, de PL goed is aangelegd en/of geactualiseerd.
 • De cursisten moeten na de opleiding anderen kunnen uitleggen (met wet- en regelgeving erbij) waarom een actualisatie/correctie zo gedaan moet worden.
 • Het onderdeel “gerelateerden” met actualisaties/ correcties en actualisaties verwacht ik een onderdeel te zijn van deze opleiding. Is ook belangrijk bij de baseline II procedures.
 • Eventueel de testomgeving van een van de deelnemende gemeenten bekijken en hieruit personen selecteren die gebruikt kunnen worden naar aanleiding van de cursuswensen.

Interesse