Module Systematiek van gegevensverwerking (2 punten)

De Basisregistratie Personen (BRP) en de Burgerlijke stand (BS) zijn de persoonsregistraties bij de afdeling burgerzaken. In deze module gaan we in hoe de systematiek van de gegevensverwerking van deze registraties is.
Bij de BRP gaan we in op de registratie van de ingezetenen en de niet-ingezetenen. Wat is een persoonslijst, hoe wordt een persoonslijst op gebouwd en wat moet er allemaal op een persoonslijst staan. De rechten en verplichtingen van de burger daarbij.
De BS laat ons zien hoe het ontstaan is en wat voor soort akten er zijn en waar wat geregeld is.
De rol van de Ambtenaar van de burgerlijk stand (ABS) en de Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS). Welke bevoegdheden hij heeft en welke soort akten er worden opgemaakt en de voorschriften daarbij
Ook de openbaarheid van beide systemen komt aan bod. 
Via deze link komt u op de toetstermen van de module Systematiek en gegevensverwerking https://publieksacademie.nvvb.nl/wp-content/uploads/2019/09/Toetsplan-MBO-Systematiek-gegevensverwerking-M4-per-10-september-2019-1.pdf

NB.: Deze cursus wordt zowel klassikaal op locatie als online uitgevoerd.

Interesse