Module Huwelijk en geregistreerd partnerschap (2 punten)


Module Huwelijk en geregistreerd partnerschap gaat over het bepalen van de bevoegdheid om een huwelijk aan te gaan of een partnerschap te registreren, het ontbinden en nietig verklaren van huwelijk en gere-gistreerd partnerschap, het opmaken van akten van huwelijk en geregistreerd partner-schap met de bijbehorende latere vermeldingen en het verwerken van deze rechtsfeiten in de BRP.
Via deze link komt u op de toetstermen van de module Huwelijk en geregistreerd partnerschap https://publieksacademie.nvvb.nl/wp-content/uploads/2019/03/Toetsplan-MBO-Huwelijk-geregistreerd-partnerschap-M7-per-1-maart-2018.pdf

NB.: Deze cursus wordt zowel klassikaal op locatie als online uitgevoerd.

Interesse