Leidinggeven aan het KCC

Leidinggeven in een klantgerichte en vraaggerichte organisatie vergt speciale kwaliteiten van het middenkader. Deze zeer op de praktijk gerichte training/opleiding is speciaal bestemd voor middenmanagers, projectleiders e.d. werkzaam bij een publieksdienst of een Klant Contact Center. Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Leidinggeven bij een publieksdienst.
  • Van aanbodgerichte naar vraaggerichte, naar een netwerkingerichte, publieke dienstverlening.
  • Kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid.
  • Werkprocessen publiekszaken en meetinstrumenten.
  • Cultuur, personeelsbeleid en verandermanagement.
  • ICT en huisvesting.
De cursus is volledig afgestemd op de dagelijkse praktijk van de gemeenten. Ze vergroot de mogelijkheden van de deelnemende (toekomstige) leidinggevenden om klantgericht leiding te geven. Voorts om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een klantgerichte cultuur en het daarvoor noodzakelijke veranderproces.
De cursus is interactief ingericht en wordt op een aansprekende manier gegeven door trainers die zeer veel ervaring hebben met leidinggeven bij publieksdiensten en afdelingen publiekszaken en met de modernisering van de dienstverlening bij grote en kleine gemeenten. 
De cursus duurt in totaal vijf dagen. De vijfde dag is een terugkomdag en staat in het teken van casuïstiekbespreking, het uitwisselen van praktijkervaringen en persoonlijke advisering

Inschrijven

Persoonlijke gegevens: