Leergang inwonerparticipatie

De relatie tussen inwoners en overheid verandert. In de leergang wordt ontdekt hoe deze nieuwe relatie vorm en inhoud krijgt. De deelnemers hebben aan het einde van de leergang een aanpak ontwikkeld voor inwonerparticipatie. De leergang beperkt zich daarmee niet tot beeldvorming. Dit gebeurt aan de hand van de volgende doelen:

  • Wat is inwonerparticipatie?
  • Hoe vindt financiering plaats?
  • Wat is het juridisch kader?
  • Welke rol is er voor bestuur en organisatie?
  • Wat zijn goede voorbeelden? / (werkbezoek)
 
De leergang is bedoeld voor ambtenaren (en bestuurders), inwoners (verenigingen), stichtingen en andere geïnteresseerden

Groepen
Groep Data Tijd Locatie Prijs  
1. Leergang inwonerparticipatie Nog niet bekend Nog niet bekend
Interesse