Leeratelier nieuw samenspel samenleving en overheid

Het uitwisselen en delen van kennis zorgt voor krachtige oplossingen. In dit leeratelier dagen we deelnemers uit om actief met  elkaar aan de slag te gaan om in hun praktijk burger- en overheidsparticipatie op te starten of te versterken. Het is een dynamische en actieve manier om aan de slag te gaan met het nieuwe samenspel tussen samenleving en overheid. Deelnemers brengen hun eigen expertise en vraagstukken in.

Tijdens het leeratelier wordt ingezoomd op de volgende thema’s:

  • Kennismaking met burger- en overheidsparticipatie.
  • Beeldvorming rondom burger- en overheidsparticipatie.
  • Positiebepaling en rol als overheid.
Het resultaat van het leeratelier is een routemap met concrete stappen en handvaten om het vraagstuk verder uit te werken.

Het leeratelier is bedoeld voor ambtenaren (beleid, toegang, financiën, juridische zaken) en bestuurders 

Interesse