Integraal werkend, de 3D's

De decentralisatie binnen het sociaal domein biedt de gemeente veel kansen om de ondersteuning aan burgers integraal vorm te geven. Niet langer wordt er gekeken naar één leefdomein, maar naar drie, namelijk de Wmo, jeugdwet en participatiewet. Om de kansen optimaal te benutten is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van de belangrijkste aspecten van de genoemde wetten.

Doelgroep

Consulenten P-wet / jeugd en Wmo, partners in samenwerking wijkteams/netwerken, beleidsadviseur van o.a. afdeling SZ MO 

Resultaat

Deze cursus geeft u inzicht in de belangrijkste aspecten van deze wetten. Hierdoor bent u in staat om de ondersteuningsvraag integraal te bekijken. U leert daarnaast ook wat de grenzen zijn van de genoemde wetten en wanneer bijvoorbeeld de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of Zorgverzekeringswet (Zvw) van toepassing is. Ook krijgt u inzicht in de doelgroepen van de wetten.

Interesse