Gemeentelijke Rechtspositie

Per 1 januari 2020 wordt de CAR-UWO als gevolg van de Wnra vervangen door de Cao gemeenten. Tijdens deze driedaagse cursus wordt ingegaan op de belangrijkste onderdelen van de nieuwe Cao. De basis onder iedere Cao is het Burgerlijk Wetboek, maar voor een ambtenaren Cao is ook de Ambtenarenwet en de gemeentewet van toepassing. Op een praktische manier wordt uitgelegd hoe de Cao zich verhoud tot de verschillende wettelijke kaders.

De indeling van de dagen is als volgt:

Dag 1

 • Inleiding
 • Cao gemeenten (was CAR/UWO)
 • Algemene bepalingen
 • Aanstelling en arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsduur en werktijden
Dag 2
 • Salaris
 • Vakantie en verlof
 • Overige rechten en plichten
 • Disciplinaire straffen
 • Opleiding en ontwikkeling
 • Verplaatsingskosten
Dag 3
 • Ontslag
  • Dossieropbouw
  • Ontslaggronden
  • Opzeggen en aanzeggen
  • Uitkeringen
  • Afkoopsommen
  • Transitievergoeding
  • Aanzegvergoeding
 • Arbeidsongeschiktheid
  • Wat zegt de Cao
  • Loondoorbetaling en Ziektewet
  • WIA
  • Wet Verbetering Poortwachter
  • Ontslag

Nirpa gecertificeerd
Alle studiedagen en cursussen van NCOD PSR zijn Nirpa gecertificeerd. Staat u ingeschreven in het Nirpa register dan ontvangt u voor deze cursus accreditatiepunten, Vermeld bij uw inschrijving in het veld “Opmerkingen” uw inschrijfnummer en wij dragen er zorg voor dat de punten worden bijgeschreven.

Interesse