e-learning RNI (M15) MBO-4: 2 puntenRNI staat voor Registratie Niet Ingezetene.
Vanuit de Wet BRP kennen we 2 registraties. De BRP (Basisregistratie personen) en de RNI (Registratie niet-ingezetene). In de BRP staan burgers ingeschreven die voor een langere periode (minimaal 4 maanden) in Nederland woonachtig zijn, dit zijn ingezetenen. In de RNI staan burgers ingeschreven die voor een korte periode (minder dan 4 maanden) in Nederland werken, hier woonachtig zijn of zijn geweest of die een band met de Nederlandse overheid hebben.
Hoe de RNI werkt leer je in deze module.

In deze module nemen we je mee hoe en door wie iemand ingeschreven wordt in de RNI, de gegevens bijhoudt en verstrekt. Welke gegevens er op de persoonslijst opgenomen worden, de overeenkomsten en verschillen tussen de soorten PL van ingezetenen en niet-ingezetenen. Wat een RNI-deelnemer is, welke ABO’s (aangewezen bestuursorganen) er zijn, wie de registratiehouder is en welke rol ze ten opzichte van elkaar hebben.

Interesse