E-Learning Algemene Wet Bestuursrecht (M13) Mbo-4: 3 punten

Module Awb (M13)

Alles over de Algemene Wet Bestuursrecht
In jouw werk speelt de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) een grote rol. Deze wet regelt immers de verhouding tussen overheid en de burger. De module Awb geeft je inzicht in de wet en leert je wanneer een burger wel of niet een bezwaar of beroep mag indienen. Stoffig? Helemaal niet. Want wat je leert, breng je direct in de praktijk.
 
Weet jij wat de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) inhoudt?
De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) zorgt ervoor dat burgers bezwaar kunnen maken tegen een besluit en de afhandeling van een klacht.  Anders gezegd, deze wet omvat alle regels voor de verhouding tussen de overheid en de burger. In deze module leer je wanneer een burger bezwaar of beroep kan of mag indienen. Daarnaast leer je over de toepassing van de algemene regels van bestuursrecht  die van belang zijn op het gebied van persoonsinformatievoorziening.
Na deze module ken jij niet alleen alle regels maar weet je vooral hoe je deze regels in de praktijk moet toepassen.

Interesse