Effectief afleggen huisbezoek

Het afleggen van een huisbezoek is aan strikte regels gebonden en indien deze niet juist nageleefd worden kan dit nadelig zijn voor het uiteindelijk te nemen besluit. Ook de verslaglegging van het huisbezoek is daarbij een wezenlijk onderdeel. 
Tijdens deze training behandelen wij het juridische kader, de van toepassing zijnde jurisprudentie en natuurlijk komt de feitelijke uitvoering in de praktijk aan bod. Welk gedrag en welke vragen leiden tot het beoogde doel? Hoe zorg ik voor een bruikbaar verslag? Middels casussen uit de praktijk en een realistische omgeving brengen we u de “do’s” en de “dont’s” bij.
Deze training kan zowel op het vakgebied Participatiewet als de Wet BRP worden gegeven.
 
Tijdens de training behandelen wij:

  • EVRM
  • Algemene wet op het binnentreden
  • het begrip redelijke grond
  • het informed consent
  • de voorbereiding van het huisbezoek
  • het afleggen van het huisbezoek aan de hand van praktijk casussen
  • positionering, opstelling, houding en gespreksvaardigheid
  • verslaglegging huisbezoek, rapportage en besluit
Doelgroep:
Adrescontroleurs, toezichthouders BRP, klantmanagers, inkomensconsulenten, fraudepreventiemedewerkers, toezichthouders Participatiewet, handhavers en sociaal rechercheurs.
 

Inschrijven

Persoonlijke gegevens: