Salaris

Tijdens de Verdiepingscursus Salarisadministratie Lagere Overheid gaan we dieper in op onderwerpen die in de dagelijkse ...

In de vierdaagse cursus Gemeentelijke Rechtspositie wordt ingegaan op de verschillende aspecten van de Cao gemeenten en ...

Naast de arbeidsvoorwaardelijke- en rechtspositionele aspecten wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de fiscale verwerkin...