Rechtspositie

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Tijdens deze praktisch ingestoken stu...

In de vierdaagse cursus Gemeentelijke Rechtspositie wordt ingegaan op de verschillende aspecten van de Cao gemeenten en ...

Naast de arbeidsvoorwaardelijke- en rechtspositionele aspecten wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de fiscale verwerkin...