Rechtspositie

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Tijdens deze praktisch ingestoken stu...

Per 1 januari 2020 wordt de CAR-UWO als gevolg van de Wnra vervangen door de Cao gemeenten. Tijdens deze driedaagse curs...