Publiekszaken: Frontoffice/KCC

De processen aanvraag en uitreiken van het Nederlandse paspoort en rijbewijs zit een vereiste functiescheiding. Om te ku...

Het voltrekken van een huwelijk is een vak. Een prachtig vak. Een vak waarbij je mag delen in het geluk van anderen. Waa...

In de  training ‘Reis door burgerzaken’ nemen we de medewerkers mee in de kerntaken van burgerzaken. In deze traini...

De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, oftewel de (b)abs,  is het visitekaartje van uw gemeente. Voor he...

De afdeling burgerzaken kent 2 persoonsregistraties; Basisregistratie Personen (BRP) en de Burgerlijke stand (BS). De re...

De Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging is het fundament van alle handelen op begraafplaatsen en c...

De Wet op de lijkbezorging gaat ervan uit dat nabestaanden zorg dragen voor de uitvaart. Als er geen nabestaanden zijn o...

NCOD hanteert bij BRP-specialist een aanpak in twee fasen: het eerste deel bestaat uit een basiscursus met betrekking t...

Nationaliteitsrecht is voortdurend in beweging en als medewerker burgerzaken is het van belang om mee te bewegen om de a...