Jeugd

Het uitwisselen en delen van kennis zorgt voor krachtige oplossingen. In dit leeratelier dagen we deelnemers uit om acti...

Het leeratelier is een werkvorm die van toepassing is voor beleidsmedewerkers, medewerkers van de toegang, medewerkers v...

Gemeenten en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol in het tegengaan van armoede onder kinderen. In de...

Burger- en overheidsparticipatie vraagt om een andere rol van de overheid. Voor gemeenteraden en colleges betekent dit d...

De nieuwe taken binnen het sociaal domein vragen om een gedegen monitorings- en kwaliteitsinstrument. Er zijn immers gro...

De transformatie in het sociaal domein vraagt om een aanpak die oplossingsgericht is en inzicht geeft in de situatie van...

Een van de belangrijkste onderwerpen binnen het sociaal domein is signalering en doorverwijzen. Op het moment dat proble...

De decentralisatie binnen het sociaal domein bieden de gemeente veel kansen om de ondersteuning aan burgers integraal vo...

De Jeugdwet is ingegaan op januari 2015. In deze cursus wordt stilgestaan bij de maatschappelijke en juridische ontwikke...

Als gevolg van de decentralisaties hebben gemeenten veel nieuw verantwoordelijkheden. Vooral binnen de jeugdwet gaat het...