Algemeen

De recente decentralisaties in het sociaal domein vragen een gedegen implementatie van de nieuwe en vernieuwde uitvoerin...

In ons werk voelen we ons vaak opgeslokt door regels en ervaren dat als een blijk van wantrouwen. Dat is niet fijn werke...

Binnen het sociaal domein is samenwerking met maatschappelijke partners nodig om goede resultaten te bereiken. Samenwerk...