Consulent sociaal domein

Veel gemeenten stappen over naar een geïntegreerde klantbenadering vanuit een sociaal team, gebiedsteam, wijkteam of andere benaming. De organisatievorm en het takenpakket van deze wijkteams kennen veel verschijningsvormen. De functie van klantmanager (werk en/of inkomen) blijft bij de meeste gemeenten gewoon bestaan. De verwachting leeft dat klantmanagers steeds meer de samenwerking zoeken met een wijkteam op casuïstiek niveau. Klantmanagers gaan meer deelnemen in een wijkteam als consulent sociaal domein, een generalistische functie met kennis van de Participatiewet. In deze functie is het belangrijk dat klantmanagers beschikken over kennis van het gehele sociale domein. Deze cursus biedt klantmanagers de mogelijkheid om de kennis van het sociale domein te verbreden, kennis op te doen van de wetten en taken, inzicht te krijgen in de verschillende rollen die een klantmanager kan hebben en de vertaling te maken wat dit betekent.
Doelgroep
Klantmanagers participatiewet die kennis en vaardigheden op willen doen die noodzakelijk zijn voor de generalistische functie binnen een wijkteam en/of de samenwerking met dit team beter vorm willen geven.
Resultaat
De deelnemers hebben kennis van en inzicht in:

  • de wetten in het sociaal domein en de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente in het sociaal domein;
  • de knelpunten en dilemma’s in het sociaal domein;
  • de diverse organisatievormen van een sociaal team en weten deze te herkennen;
  • de benodigde competenties van de generalist in een wijkteam;
  • zijn zich ervan bewust waar ze zelf staan ten aanzien van de competenties van de generalist;
  • van gespreksmethoden welke passen bij de competenties van de generalist  (vraagverheldering, zelfredzaamheid, stimuleren eigen kracht enz);
  • de nieuwe doelgroepen in het sociaal domein.

Interesse