Toezicht, Handhaving, Onderzoek & Preventie

Filter
×

Thema's

 • Training awareness & gespreksvaardigheden

  Het herkennen en voorkomen van een onjuiste inschrijving in de basis registratie personen begint bij het eerste contact aan de balie. 

 • Bestuurlijke boete

  Wilt u optimaal gebruik maken van uw handhavingsinstrument en de bestuurlijke boete implementeren, dan biedt deze training uitkomst. Na het volgen van de training heeft u handvaten om de bestuurlijk boete in uw gemeente te implementeren en kunt u de boete op de juist wijze opleggen.

 • Adresonderzoek & toezichthoudende bevoegdheden

  Zijn er binnen uw gemeente al adrescontroleurs met toezichthoudende bevoegdheden aangesteld? Bent u bekend met de mogelijkheden die het u kan bieden? Wij helpen u graag op weg.

 • Toezichthouder BRP

  Gemeenten zijn sinds het begin van dit jaar verplicht op grond van de wet BRP (artikel 4.2) om toezichthouders Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) aan te wijzen. De medewerksters van burgerzaken zijn benoemd tot toezichthouders en zijn verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de BRP.

 • Leergang Handhaving

  Een van de onderdelen van het Sociaal Domein is het handhaven op wet en regelgeving in het kader van de Participatiewet. Zowel bij aanvang van de uitkering als bij de reeds

 • Effectief afleggen huisbezoek

  Het afleggen van een huisbezoek is aan strikte regels gebonden en indien deze niet juist nageleefd worden kan dit nadelig zijn voor het uiteindelijk te nemen besluit. Ook de verslaglegging van het huisbezoek is daarbij een wezenlijk onderdeel. 

 • Learning on the job

  In de feitelijke uitvoering kunnen wij u ondersteuning bieden middels learning on the job. Goede handhavers zijn schaars en u wilt de kwaliteit graag in huis hebben en vooral ook behouden.