De Algemene verordening gegevensbescherming is sinds mei 2018 in werking. De regels zijn aangescherpt, de boetes zijn ho...

De Basisregistratie Personen (BRP) en de Burgerlijke stand (BS) zijn de persoonsregistraties bij de afdeling burgerzaken...

Optimale persoonsinformatievoorziening, fraudebestrijding en de modernisering van het gegevensbeheer maken het noodzake...

Weet jij wat je kan verwachten als je bij iemand op huisbezoek gaat om zijn identiteit te controleren?

De gemeente is gesteld voor een brede taakuitvoering en is daarbij verantwoordelijk voor het verwerken van veel, gevoeli...

Module Adresonderzoek en adreskwaliteit I (voorheen Onderzoek en terugmelding) gaat over onderzoek naar de juistheid van...

Het volgen van deze module is aan te bevelen tijdens de eerste weken van een dienstverband, maar de module is ook intere...

Module Adresonderzoek en adreskwaliteit I (voorheen Onderzoek en terugmelding) gaat over onderzoek naar de juistheid va...

Module Huwelijk en geregistreerd partnerschap gaat over het bepalen van de bevoegdheid om een huwelijk aan te gaan of ee...

Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder en hoe kunnen we deze inzetten bij het verrichten van een adresonderzoeken?

De Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging is het fundament van alle handelen op begraafplaatsen en c...

De Wet op de lijkbezorging gaat ervan uit dat nabestaanden zorg dragen voor de uitvaart. Als er geen nabestaanden zijn o...

NCOD hanteert bij BRP-specialist een aanpak in twee fasen: het eerste deel bestaat uit een basiscursus met betrekking t...

Nationaliteitsrecht is voortdurend in beweging en als medewerker burgerzaken is het van belang om mee te bewegen om de a...

Het voltrekken van een huwelijk is een vak. Een prachtig vak. Een vak waarbij je mag delen in het geluk van anderen. Waa...

Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwik...