Publiekszaken

Filter
×

Thema's

 • Reis door burgerzaken

  In de  training ‘Reis door burgerzaken’ nemen we de medewerkers mee in de kerntaken van burgerzaken. In deze training maken we de deelnemers ook bewust van de rol die ze zelf hebben in de organisatie.

 • Actualiteitencollege in uw regio in huis

  Voorstel voor de uitvoer van een ‘Actualiteitencollege’ in uw regio in huis? Het actualiteitencollege behandelt de laatste stand van zaken en ontwikkelingen op het terrein van burgerzaken. Het gehele vakgebied komt aan de orde voor zover er nieuwe ontwikkelingen zijn. De onderwerpen die behandeld worden,

 • Vaardigheidsmodule Communicatie & conflicthantering (0 punten)

  Weet jij wat je kan verwachten als je bij iemand op huisbezoek gaat om zijn identiteit te controleren?

 • Burgerlijke stand en verdieping

  De afdeling burgerzaken kent 2 persoonsregistraties; Basisregistratie Personen (BRP) en de Burgerlijke stand (BS). De registratie Burgerlijke stand heeft een statisch karakter; het legt rechtsfeiten vast in authentieke akten.

 • Burgerlijke Stand Basis

  De training "Burgerlijke stand basis" neemt ons op reis naar hoe we tot onze huidige burgerlijke stand zijn gekomen. De burgerlijke stand heeft een statisch karakter; het legt rechtsfeiten vast in authentieke akten.

 • Opleiding BRP-specialist Gemeente Bergen op Zoom

  NCOD hanteert bij BRP-specialist een aanpak in twee fasen: het eerste deel bestaat uit een basiscursus met betrekking tot de (basis)principes van de BRP, waarna de deelnemer(s) vanuit zijn/hun niveau door middel van veel praktijkoefening kunnen groeien naar een hoger level van specialist;

 • Wat betekent de AVG voor de gemeente

  De Algemene verordening gegevensbescherming is sinds mei 2018 in werking. De regels zijn aangescherpt, de boetes zijn hoog en de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft haar personeelsbestand verdubbeld.

 • Privacy Actualiteitendag

  Tijdens deze dag worden privacy actualiteiten behandeld en ook de nieuwe EU-wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) wordt besproken. Wat zijn de wijzigingen t.o.v. de huidige situatie.

 • De AVG in de gemeentelijke omgeving

  De gemeente is gesteld voor een brede taakuitvoering en is daarbij verantwoordelijk voor het verwerken van veel, gevoelige, informatie van de burgers. De vraag die zich daarbij voordoet is wat de gemeente met deze informatie mag, bijvoorbeeld als sprake is van

 • Uitreiken identiteitsdocumenten

  De processen aanvraag en uitreiken van het Nederlandse paspoort en rijbewijs zit een vereiste functiescheiding. Om te kunnen voldoen aan de functiescheiding wordt in het proces het uitreiken bij de receptie of het KCC neergelegd.

 • Toezichthouder

  Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder en hoe kunnen we deze inzetten bij het verrichten van een adresonderzoeken?

 • Leidinggeven aan het KCC

  Leidinggeven in een klantgerichte en vraaggerichte organisatie afgestemd op de dagelijkse praktijk van de gemeenten. Deze zeer op de praktijk gerichte training/opleiding is speciaal bestemd voor middenmanagers, projectleiders e.d. werkzaam bij een publieksdienst of een Klant Contact Center.

 • Publieksacademie MBO 4 Startersmodule

  Het volgen van deze module is aan te bevelen tijdens de eerste weken van een dienstverband, maar de module is ook interessant voor medewerkers die al enkele maanden in dienst zijn.

 • Module Adresonderzoek en adreskwaliteit I (4 punten)

  Module Adresonderzoek en adreskwaliteit I (voorheen Onderzoek en terugmelding) gaat over onderzoek naar de juistheid van verblijfs- en adresgegevens en over

 • Wet op de lijkbezorging en uitwerking in de praktijk

  De Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging is het fundament van alle handelen op begraafplaatsen en crematoria. Het raakt vele beleidsterreinen en afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie.

 • UItvaart op kosten van de gemeente

  De Wet op de lijkbezorging gaat ervan uit dat nabestaanden zorg dragen voor de uitvaart. Als er geen nabestaanden zijn of als niemand de uitvaart kan of wil regelen is de gemeente verplicht die taak op zich te nemen.

 • Workshop Geluk

  In deze workshop vertaalt Patrick van Hees verschillende inzichten over geluk op een humoristische en laagdrempelige manier naar de praktijk van alledag.

 • Opleiding BRP-Specialist Duiven

  NCOD hanteert bij BRP-specialist een aanpak in twee fasen: het eerste deel bestaat uit een basiscursus met betrekking tot de (basis)principes van de BRP, waarna de deelnemer(s) vanuit zijn/hun niveau door middel van veel praktijkoefening kunnen groeien naar een hoger level van specialist;

 • Module Huwelijk en geregistreerd partnerschap (2 punten)

  Module Huwelijk en geregistreerd partnerschap gaat over het bepalen van de bevoegdheid om een huwelijk aan te gaan of een partnerschap te

 • Basiscursus Trouwambtenaar

  Uiteraard een hoofdrol voor het bruidspaar, maar een belangrijke schakel in deze dag is de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is het visitekaartje van uw gemeente. Voor het bruidspaar en hun gasten moet de huwelijksvoltrekking een

 • De zelfstandig trouwambtenaar

  Trouwambtenaar worden. Sinds de bekende Nederlanders hier steeds actiever in is geworden en de trouwambtenaar daardoor meer aandacht heeft gekregen, is het vak in populariteit gestegen.

 • Publieksacademie HBO Apeldoorn 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Eindhoven 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Smilde 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Utrecht 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie MBO-4 Smilde 2018-2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald

 • Publieksacademie HBO Smilde 2019-2020

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Utrecht 2019-2020

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Eindhoven 2019-2020

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie MBO-4 Apeldoorn 2018-2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Hoorn 2019

  et nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Eindhoven 2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Utrecht 2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie HBO Apeldoorn 2019-2020

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie MBO 4 Eindhoven 2020-2021

  Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers.

 • Publieksacademie MBO 4 Apeldoorn 2019-2020

  Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers.

 • Publieksacademie MBO 4 Eindhoven 2019-2020

  Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers.

 • Publieksacademie MBO 4 Smilde 2019-2020

  Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers.

 • Publieksacademie MBO 4 Utrecht 2019-2020

  Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers.

 • Publieksacademie MBO-4 Smilde 2019

  Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers.

 • Publieksacademie MBO-4 Apeldoorn 2019

  Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers.

 • Publieksacademie HBO Smilde 2020-2021

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Eindhoven 2020-2021

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening.

 • Publieksacademie HBO Utrecht 2020-2021

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening.

 • Publieksacademie MBO 4 Maastricht

  Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers.

 • Publieksacademie MBO 4 Smilde 2020-2021

  Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers.

 • Publieksacademie HBO Zwolle 2020-2021

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening.

 • Publieksacademie MBO 4 Zwolle 2020 - 2021

  Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers.

 • Publieksacademie MBO 4 Utrecht 2020-2021

  Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers.