Publiekszaken

Filter
×

Thema's

 • Opleiding BRP-specialist Gemeente Bergen op Zoom

  NCOD hanteert bij BRP-specialist een aanpak in twee fasen: het eerste deel bestaat uit een basiscursus met betrekking tot de (basis)principes van de BRP, waarna de deelnemer(s) vanuit zijn/hun niveau door middel van veel praktijkoefening kunnen groeien naar een hoger level van specialist;

 • Uitreiken identiteitsdocumenten

  De processen aanvraag en uitreiken van het Nederlandse paspoort en rijbewijs zit een vereiste functiescheiding. Om te kunnen voldoen aan de functiescheiding wordt in het proces het uitreiken bij de receptie of het KCC neergelegd.

 • Burgerlijke Stand Basis

  De opleiding Burgerlijke Stand Basis geeft een volledig beeld van de burgerlijke stand. De afdeling burgerzaken kent 2 persoonsregistraties, Basisregistratie Personen (BRP) en de Burgerlijke stand (BS).  De registratie Burgerlijke stand heeft een statisch karakter;

 • Reis door burgerzaken

  In deze training maken we de deelnemers bewust van de rol die ze zelf hebben in de organisatie. Een hot item als identiteitsfraude heeft door de identiteitsvaststelling een rode draad in deze reis. Bij de persoonsregistratie geven we kort weer wat deze registraties inhouden.

 • Babsentraining: de huwelijksceremonie en de speech

  Deze training is een vervolg op de basistraining. Hij is bedoeld voor de trouwambtenaar die begint of op zoek is naar vernieuwing en verbetering van zijn of haar mogelijkheden bij een huwelijksvoltrekking. Een onvergetelijke huwelijksvoltrekking valt of staat met de juiste speech.

 • Toezichthouder BRP

  Gemeenten zijn sinds het begin van dit jaar verplicht op grond van de wet BRP (artikel 4.2) om toezichthouders Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) aan te wijzen. De medewerksters van burgerzaken zijn benoemd tot toezichthouders en zijn verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de BRP.

 • HBO Module Landelijke ontwikkelingen (6 punten)

  Weet jij wat er speelt op het gebied van gemeentelijke dienstverlening en wat de landelijke ontwikkelingen zijn? Hoe ziet de toekomst van jouw vak

 • Opleiding De AVG in de gemeentelijke omgeving

  Opleiding om medewerkers van gemeenten deskundig te maken op dit terrein. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Vanaf die dag moet in elke gemeente een Functionaris Gegevensbescherming zijn aangesteld.

 • Startersmodule Publieksacademie Noord-Nederland

  Het volgen van deze module is aan te bevelen tijdens de eerste weken van een dienstverband, maar de module is ook interessant voor medewerkers die al enkele maanden in dienst zijn. Als uitgangspunt geldt dat medewerkers die korter dan circa zes maanden in dienst zijn eerst de startersmodule Burgerzaken zouden

 • Basiscursus Trouwambtenaar

  Uiteraard een hoofdrol voor het bruidspaar, maar een belangrijke schakel in deze dag is de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is het visitekaartje van uw gemeente. Voor het bruidspaar en hun gasten moet de huwelijksvoltrekking een

 • Actualiteitencollege in de regio

  Voorstel voor de uitvoer van een ‘Actualiteitencollege’ in de regio. Het actualiteitencollege behandelt de laatste stand van zaken en ontwikkelingen op het terrein van burgerzaken. Het gehele vakgebied komt aan de orde voor zover er nieuwe ontwikkelingen zijn. De onderwerpen die behandeld worden,

 • Hoe werkt de gemeente?

  Opstapcursus voor medewerkers Burger- en Publiekszaken met minimaal twee jaar werkervaring binnen de gemeente. Nederland heeft 393 gemeenten. Dat zijn ingewikkelde en meestal grote organisaties  Hoe werken die gemeenten? Uit welke onderdelen (organen) bestaan ze?

 • Startersmodule Publieksacademie Bergen op Zoom

  Het volgen van deze module is aan te bevelen tijdens de eerste weken van een dienstverband, maar de module is ook interessant voor medewerkers die al enkele maanden in dienst zijn. Als uitgangspunt geldt dat medewerkers die korter dan circa zes maanden in dienst zijn eerst de startersmodule Burgerzaken zouden

 • Wat betekent de AVG voor de gemeente

  De Algemene verordening gegevensbescherming is sinds mei 2018 in werking. De regels zijn aangescherpt, de boetes zijn hoog en de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft haar personeelsbestand verdubbeld.

 • Opleiding BRP-Specialist Duiven

  NCOD hanteert bij BRP-specialist een aanpak in twee fasen: het eerste deel bestaat uit een basiscursus met betrekking tot de (basis)principes van de BRP, waarna de deelnemer(s) vanuit zijn/hun niveau door middel van veel praktijkoefening kunnen groeien naar een hoger level van specialist;

 • Leidinggeven aan het KCC

  Leidinggeven in een klantgerichte en vraaggerichte organisatie afgestemd op de dagelijkse praktijk van de gemeenten. Deze zeer op de praktijk gerichte training/opleiding is speciaal bestemd voor middenmanagers, projectleiders e.d. werkzaam bij een publieksdienst of een Klant Contact Center.

 • Burgerlijke Stand +

  Voor medewerkers van de afdeling Burger- of Publiekszaken met minimaal twee jaar werkervaring op deze afdeling. of met een functie die verwant is aan deze afdeling. Geboorte, huwelijk en overlijden zijn allen heel belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven.

 • Actualiteitencollege Burgerzaken

  Het actualiteitencollege behandelt de laatste stand van zaken en ontwikkelingen op het terrein van burgerzaken. Het gehele vakgebied komt aan de orde voor zover er nieuwe ontwikkelingen zijn. De onderwerpen die behandeld worden,

 • Privacy Actualiteitendag

  Tijdens deze dag worden privacy actualiteiten behandeld en ook de nieuwe EU-wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) wordt besproken. Wat zijn de wijzigingen t.o.v. de huidige situatie.

 • Bewustwording BRP

  De afdeling burgerzaken heeft een aantal kerntaken. Eén van die kerntaken is de persoonsregistratie. De BRP staat voor Basis Registratie Personen. Door de modernisering van de BRP zal deze basisregistratie in de komende periode hoe langer hoe meer direct van invloed zijn op de uitvoering van het werk van

 • Identiteit en profiling

  De bestrijding van identiteits- en documentfraude heeft op dit moment grote prioriteit. Niet alleen op landelijk niveau, maar vooral ook op lokaal niveau. Dit uit zich vaak in beleidsstukken waarbij de term "Identiteitsfraude en -management" veelvuldig voorkomt.

 • Gegevensverstrekking uit de BRP

  Op verschillende manieren kunnen gegevens worden verstrekt uit de BRP. Geautomatiseerde verstrekkingen, verstrekkingen door onze Minister,  zonder handmatige activiteiten vinden veelvuldig plaats. Dit kenmerkt het BRP-stelsel.

 • Algemene wet bestuursrecht

  De Algemene Wet Bestuursrecht, de wet waaraan elk bestuur zich dient te houden. Deze wet bevat plichten waaraan overheidsorganen moeten voldoen bij het nemen van besluiten, daarnaast zijn de rechten voor burgers in deze wet vastgelegd.

 • De zelfstandig trouwambtenaar

  Je bent al buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en je denkt erover om de stap te maken naar ZZP-er. Zelfstandig trouwambtenaar, wat houdt dat in? Waar begin je, waar moet je aan denken? We bespreken het deze dag allemaal.

 • Heffing en invordering

  Meestal worden de meeste belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen aan het begin van het jaar verzonden. Dit leidt vaak tot veel telefonische vragen en ook tot vragen aan de balie. Van de baliemedewerker wordt verwacht dat op de meest gestelde eenvoudige vragen een antwoord kan worden gegeven.

 • Overtuigen en beïnvloeden bij de lokale overheid

  Het kunnen toepassen van diverse beinvloedingsstijlen om makkelijker te kunnen overtuigen en op te komen voor jezelf

 • Gezinshereniging en 1ste inschrijving of BRP straat

  Al geruime tijd hebben we in het land te maken met de komst van vele migranten. Gezinshereniging is een logisch gevolg. Bent u hierop voorbereid?

 • Berichtenverkeer

  Als BRP-ambtenaar heeft u bij diverse processen van doen met de digitale communicatie van de BRP of wel het berichtenverkeer. Welke berichten vloeien voort uit wijzigingen in de BRP.

 • Update BRP/GBA-specialist

  Door de maatschappelijke ontwikkelingen dient u als BRP/GBA-specialist ook mee te gaan in die wijzigingen. In deze training nemen we u mee in nieuwe ontwikkelingen in het LO.

 • Publieksacademie MBO-4 Hoorn 2018-2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Smilde 2018-2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald

 • Publieksacademie MBO-4 Startersmodule

  Welke afkortingen worden gebruikt bij gemeenten? Wat is het verschil tussen een afschrift en een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand? Wat houdt een adreswijziging in en welke reisdocumenten worden in Nederland gebruikt? Wat is de rol is van ketenpartners zoals de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de IND (Bureau Documenten) binnen de fraudeaanpak? Als beginnend medewerker in het vakgebied Burgerzaken sta je aan het begin van een hoop stof die je (nog) niet beheerst

 • Publieksacademie MBO-4 Bergen op Zoom 2017-2018

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Bergen op Zoom 2018-2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Eindhoven 2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie HBO Bergen op Zoom 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Eindhoven 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Hoorn 2018-2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Hoorn 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Smilde 2018/2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Smilde 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie MBO-4 Utrecht 2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Bergen op Zoom 2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Plublieksacademie HBO Bergen op Zoom 2018/2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie MBO-4 Smilde 2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Hoorn 2019

  et nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie HBO Apeldoorn 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Utrecht 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie MBO 4 Smilde 2019-2020

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO 4 Eindhoven 2019-2020

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO 4 Bergen op Zoom 2019-2020

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • publieksacademie MBO 4 Hoorn 2019-2020

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie HBO Apeldoorn 2018-2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie MBO 4 Apeldoorn 2019-2020

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Apeldoorn 2018-2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO-4 Apeldoorn 2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO 4 Utrecht 2019-2020

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.