Publiekszaken

Filter
×

Thema's

 • Babsentraining: de huwelijksceremonie en de speech

  Deze training is een vervolg op de basistraining. Hij is bedoeld voor de trouwambtenaar die begint of op zoek is naar vernieuwing en verbetering van zijn of haar mogelijkheden bij een huwelijksvoltrekking.

 • De AVG in de gemeentelijke omgeving

  Opleiding om medewerkers van gemeenten deskundig te maken op dit terrein.

 • Masterclass Trouwambtenaar

  Van kennismaking tot huwelijksvoltrekking komen alle facetten van het vak aan bod. We gaan samen aan de slag om je ceremonies te versterken als je al babs bent, of je ceremonies

 • Burgerlijke Stand Basis

  De opleiding Burgerlijke Stand Basis geeft een volledig beeld van de burgerlijke stand.

 • Adviseur bij de lokale overheid: specialisatie beleid, bestuur, politiek & proces

  De opleiding biedt op HBO niveau een platform aan om uw kennis, vaardigheden en competenties als adviseur (verder) te ontwikkelen.

 • Startersmodule Publieksacademie Noord-Nederland

  Het volgen van deze module is aan te bevelen tijdens de eerste weken van een dienstverband, maar de module is ook interessant voor medewerkers die al enkele maanden in dienst zijn.

 • Basiscursus Trouwambtenaar

  Uiteraard een hoofdrol voor het bruidspaar, maar een belangrijke schakel in deze dag is de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • Hoe werkt de gemeente?

  Opstapcursus voor medewerkers Burger- en Publiekszaken met minimaal twee jaar werkervaring binnen de gemeente.

 • Startersmodule Publieksacademie Bergen op Zoom

  De startersmodule kent globaal de volgende inhoud: bevoegdheden van de bestuursorganen, de BRP en registers van de Burgerlijke Stand, Brondocumenten en VOE (Verklaring Onder Ede),

 • Leidinggeven aan het KCC

  Leidinggeven in een klantgerichte en vraaggerichte organisatie afgestemd op de dagelijkse praktijk van de gemeenten

 • Reis door burgerzaken

  In deze training maken we de deelnemers bewust van de rol die ze zelf hebben in de organisatie. Een hot item als identiteitsfraude heeft door de identiteitsvaststelling een rode

 • Wat betekent de AVG voor de gemeente

  De Algemene verordening gegevensbescherming is sinds mei 2018 in werking. De regels zijn aangescherpt, de boetes zijn hoog en de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft haar personeelsbestand verdubbeld.

 • Toezichthouder BRP

  Gemeenten zijn sinds het begin van dit jaar verplicht op grond van de wet BRP (artikel 4.2) om toezichthouders Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) aan te wijzen.

 • Burgerlijke Stand +

  Voor medewerkers van de afdeling Burger- of Publiekszaken met minimaal twee jaar werkervaring op deze afdeling. of met een functie die verwant is aan deze afdeling.

 • Opleiding BRP-Specialist

  Optimale persoonsinformatievoorziening, fraudebestrijding en de modernisering van het gegevensbeheer maken het noodzakelijk de BRP door en door te kennen. Deze leergang maakt dat

 • Privacy Actualiteitendag

  Tijdens deze dag worden privacy actualiteiten behandeld en ook de nieuwe EU-wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) wordt besproken. Wat zijn de wijzigingen

 • Documenten en Verzoeken

  De medewerker kan burgers uitleg geven over rijbewijzen, paspoorten en andere belangrijke documenten en kan de aanvraag beoordelen en verwerken.

 • Actualiteitencollege Burgerzaken

  Het actualiteitencollege behandelt de laatste stand van zaken en ontwikkelingen op het terrein van burgerzaken. Het gehele vakgebied komt aan de orde voor zover er

 • Identiteit en profiling

  De verbetering van de kwalificatiestructuur is bedoeld om medewerkers Burgerzaken goed toe te kunnen rusten op het registreren en verifiëren van identiteitsgegevens.

 • Gegevensverstrekking uit de BRP

  Op verschillende manieren kunnen gegevens worden verstrekt uit de BRP. Verstrekkingen door:

 • Algemene wet bestuursrecht

  De Algemene Wet Bestuursrecht, de wet waaraan elk bestuur zich dient te houden. Deze wet bevat plichten waaraan overheidsorganen moeten voldoen bij het nemen van besluiten,

 • De zelfstandig trouwambtenaar

  Je bent al buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en je denkt erover om de stap te maken naar ZZP-er. Zelfstandig trouwambtenaar, wat houdt dat in? Waar begin je, waar

 • Heffing en invordering

  Medewerkers van de afdeling Burger- of Publiekszaken met minimaal twee jaar werkervaring op deze afdeling.

 • Bewustwording BRP

  De afdeling burgerzaken heeft een aantal kerntaken. Eén van die kerntaken is de persoonsregistratie. De BRP staat voor Basis Registratie Personen.

 • Effectieve communicatie op de werkvloer

  Zelfinzicht in eigen gedrag en ontwikkeling van mondeling communicatieve en sociale vaardigheden.

 • Overtuigen en beïnvloeden bij de lokale overheid

  Het kunnen toepassen van diverse beinvloedingsstijlen om makkelijker te kunnen overtuigen en op te komen voor jezelf

 • Gezinshereniging en 1ste inschrijving of BRP straat

  Al geruime tijd hebben we in het land te maken met de komst van vele migranten. Gezinshereniging is een logisch gevolg. Bent u hierop voorbereid?

 • Berichtenverkeer

  Als BRP-ambtenaar heeft u bij diverse processen van doen met de digitale communicatie van de BRP of wel het berichtenverkeer. Welke

 • Update BRP/GBA-specialist

  Door de maatschappelijke ontwikkelingen dient u als BRP/GBA-specialist ook mee te gaan in die wijzigingen. In deze training

 • PublieksAcademie MBO4 Startersmodule

  Welke afkortingen worden gebruikt bij gemeenten? Wat is het verschil tussen een afschrift en een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand? Wat houdt een adreswijziging in en welke reisdocumenten worden in Nederland gebruikt? Wat is de rol is van ketenpartners zoals de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de IND (Bureau Documenten) binnen de fraudeaanpak? Als beginnend medewerker in het vakgebied Burgerzaken sta je aan het begin van een hoop stof die je (nog) niet beheerst

 • Publieksacademie MBO-4 Smilde 2018-2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald

 • PublieksAcademie MBO 4 Apeldoorn 2018-2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • PublieksAcademie MBO4 Apeldoorn 2018

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog

 • PublieksAcademie MBO4 Bergen op Zoom 2017/2018

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald. Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers. Het biedt de mogelijkheid om een module te volgen en een examen te

 • PublieksAcademie MBO4 Bergen op Zoom 2018/2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald. Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers. Het biedt de mogelijkheid om een module te volgen en een examen te

 • Publieksacademie MBO4 Eindhoven 2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald. Het Diplomastelsel Burgerzaken biedt afdelingen Burgerzaken en Publiekszaken handvatten om te komen tot beter en aantoonbaar gekwalificeerde medewerkers. Het biedt de mogelijkheid om een module te volgen en een examen te

 • Publieksacademie MBO4 Hoorn 2018/2019

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • PublieksAcademie MBO4 Smilde/Beilen 2017/2018

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald

 • Publieksacademie MBO4 Smilde/Beilen 2018

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald

 • Publieksacademie MBO 4 Apeldoorn 2019-2020

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie MBO 4 Smilde 2019-2020

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie HBO Apeldoorn 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken? Dan zijn de HBO-modules van de PublieksAcademie ook dé manier om u te laten bijscholen of om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Het is een flexibele manier van het behalen van een diploma. U kiest namelijk zelf welke module(s) past/pass

 • Plublieksacademie HBO Bergen op Zoom 2018/2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken? Dan zijn de HBO-modules van de PublieksAcademie ook dé manier om u te laten bijscholen of

 • Publieksacademie HBO Apeldoorn 2018-2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken? Dan zijn de HBO-modules van de PublieksAcademie ook dé manier om u te laten bijscholen of om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Het is een flexibele manier van het behalen van een diploma. U kiest namelijk zelf welke module(s) past/pass

 • Publieksacademie HBO Bergen op Zoom 2017

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken? Dan zijn de HBO-modules van de PublieksAcademie ook dé manier om u te laten bijscholen. NCOD en Censor Bestuur zijn twee van de erkende opleiders die deze

 • Publieksacademie HBO Eindhoven 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken? Dan zijn de HBO-modules van de PublieksAcademie ook dé manier om u te laten bijscholen of

 • Publieksacademie HBO Hoorn 2018-2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken? Dan zijn de HBO-modules van de PublieksAcademie ook dé manier om u te laten bijscholen

 • Publieksacademie MBO 4 Bergen op Zoom 2019-2020

  Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • MBO 4 Publieksacademie Hoorn 2019/2020

  et nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog wel drie jaar hun waarde behouden vanaf de datum waarop het examen is behaald.

 • Publieksacademie HBO Bergen op Zoom 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken? Dan zijn de HBO-modules van de PublieksAcademie ook dé manier om u te laten bijscholen of

 • Publieksacademie HBO Hoorn 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken? Dan zijn de HBO-modules van de PublieksAcademie ook dé manier om u te laten bijscholen of om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.

 • Publieksacademie HBO Smilde 2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied Burgerzaken?

 • Publieksacademie HBO Smilde 2018/2019

  Bent u als medewerker Burgerzaken of Publiekszaken toe aan verdieping? Met de HBO-modules van de PublieksAcademie ontwikkelt u zich tot een échte deskundige op gebied van dienstverlening. Bent u al jaren werkzaam binnen het vakgebied