De rijksoverheid werkt aan een Omgevingswet waarin een groot deel van de bestaande wetgeving op het terrein van de fysie...

Deze cursus biedt op toegankelijke wijze een overzicht van het privaatrecht, relevant voor gemeente-ambtenaren. De cursu...

De Algemene Plaatselijke Verordening bevat allerlei regels voor het uitvoeren van activiteiten in de openbare ruimte en ...

Tijdens deze dag leggen we in dagdeel 1 een theoretische basis, waarin de Drank- en Horecawet aan de orde komt. Het twee...

Deze cursus biedt u meer inzicht in de toepassing en uitleg van de APV. Met name op de belangrijkste thema’s die van i...

De opleiding biedt op HBO niveau een platform aan om uw kennis, vaardigheden en competenties als adviseur (verder) te on...

De Algemene wet bestuursrecht bevat plichten voor overheidsorganen, waaraan zij moeten voldoen bij het nemen van besluit...

Na deze actualiteitendag Awb bent u weer helemaal op de hoogte van de noodzakelijke informatie voor uw dagelijkse juridi...

Binnen de gemeentelijke dienstverlening vormen bijzondere wetten een apart aandachtsgebied. Ze zijn behoorlijk divers en...

De gemeente is gesteld voor een brede taakuitvoering en is daarbij verantwoordelijk voor het verwerken van veel, gevoeli...

Het programma van deze praktische en zeer inspirerende cursusdag rond Bibob ziet er als volgt uit: geschiedenis van de W...

Zelfinzicht in eigen gedrag en ontwikkeling van mondeling communicatieve en sociale vaardigheden. Elke medewerker heeft ...

Veel gemeenten tellen een groot scala aan horecagelegenheden, welke allemaal verschillen van elkaar. Als medewerker op h...

Als medewerker openbare orde en veiligheid heeft u te maken met een grote diversiteit aan regels en uitdagingen binnen u...

Gemeenten maken steeds meer gebruik van het privaatrecht. Het aangaan van privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden, het...

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een raamwet waarin verschillende vergunningenstelsels zijn gebundeld...

Met de komst van meer algemene regels en vergunningsvrije mogelijkheden omgevingsrecht, neemt het belang van handhaving ...