Burgerlijke Stand Basis

De training "Burgerlijke stand basis" neemt ons op reis naar hoe we tot onze huidige burgerlijke stand zijn gekomen. De burgerlijke stand heeft een statisch karakter; het legt rechtsfeiten vast in authentieke akten. Nadat we de inleiding hebben gegeven waarbij we ook begrippen meenemen uit het personen- en familierecht vervolgen we de weg naar het neerleggen van de basiskennis om vragen te kunnen beantwoorden maar ook om het proces uit te kunnen voeren over geboorte, huwelijk en overlijden naar Nederlands recht.

Gedurende de reis behandelen we onderstaande onderwerpen:

 • Het ontstaan en doel van de burgerlijke stand.
 • De registers en akten van de burgerlijke stand.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Begrippen uit het personen- en familierecht:
  • Persoon
  • Afstamming
  • Naam
  • Handelingsbekwaam en bevoegdheid, minder- en meerderjarigheid
  • Gezag
  • Woonplaats
 • Procedures:
  • Geboorte
  • Huwelijk/Geregistreerd partnerschap
  • Overlijden
          Doelgroep
          (Frontoffice) Medewerkers Burgerzaken

Interesse