Actualiteit Jeugdwet

De Jeugdwet is ingegaan op januari 2015. In deze cursus wordt stilgestaan bij de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen rondom deze wet. De meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie komen in deze cursus aan bod. Ook zal kort stilgestaan worden bij ontwikkelingen in het sociaal domein die raakvlakken hebben met de Jeugdwet.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers en uitvoerders die in hun dagelijkse werk te maken hebben met de Jeugdwet.

Resultaat

Na deze cursus bent u volledig up to date met uw kennis over de Jeugdwet. U kunt de opgedane kennis direct toepassen in de dagelijkse praktijk.

Programma

Aan de hand van casuïstiek worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdwet behandeld.

Werkwijze

De cursus sluit aan op de cursus actualiteit Wmo en actualiteit Participatiewet. Als u ook met deze wetten te maken heeft kunt u de cursussen ook volgen.

Interesse