Actualiteiten Wmo

De Wmo is ingegaan op januari 2015. In deze cursus wordt stilgestaan bij de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen rondom deze wet. De meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie komen in deze cursus aan bod. Ook zal kort stilgestaan worden bij ontwikkelingen in het sociaal domein die raakvlakken hebben met de Wmo.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers en uitvoerders die in hun dagelijkse werk te maken hebben met de Wmo.

Resultaat

Na deze cursus bent u volledig up to date met uw kennis over de Wmo. U kunt de opgedane kennis direct toepassen in de dagelijkse praktijk.

Programma

Aan de hand van casuïstiek worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de Wmo behandeld.

Werkwijze

De cursus sluit aan op de cursus actualiteit Jeugdwet en actualiteit Participatiewet. Als u ook met deze wetten te maken heeft kunt u de cursussen ook volgen.

Interesse