Actualiteitencollege Burgerzaken


Het actualiteitencollege behandelt de laatste stand van zaken en ontwikkelingen op het terrein van burgerzaken. Het gehele vakgebied komt aan de orde voor zover er nieuwe ontwikkelingen zijn. De onderwerpen die behandeld worden, betreft datgene wat het afgelopen jaar de aandacht heeft gekregen maar van daaruit ook datgene wat nabije toekomst is. Burgerzaken breed, van rijbewijzen tot burgerlijke stand, nationaliteitswetgeving en reisdocumenten en wat dit voor de toekomst van burgerzaken inhoud. Aanvullend nemen we nieuwe wet en regelgeving en jurisprudentie mee. 

Een aantal items uit het Actualiteitencollege burgerzaken:

  • FixPL,
  • Herijking ouderschap
  • Lijkbezorging van rechtswege
  • Regels digitale geboorteaangifte
  • Deskundige verklaring transgender
  • Nieuwe legalisatie circulaire
  • Wijziging paspoortwet
 
Doelgroep
Medewerkers Burgerzaken
 

Interesse