Cursussen

Cliëntervaringsonderzoek en -monitoring

Het cliëntervaringsonderzoek kent vanwege het generieke karakter zijn beperkingen voor wat betreft toepasbaarheid voor daadwerkelijke verbetering van de inkoop van zorg, de toegang Lees meer

Groep Data Tijd Locatie Trainer Plaatsen Prijs  
1. Cliëntervaringonderzoek en monitoring 16-11-2017
23-11-2017
09:30 - 16:30
09:30 - 16:30
Nog niet bekend Hans van der Vaart 15 € 495,00

Integraal werkend, de 3D's

De decentralisatie binnen het sociaal domein bieden de gemeente veel kansen om de ondersteuning aan burgers integraal vorm te geven. Niet langer wordt er gekeken naar één Lees meer

Actualiteiten Wmo

De Wmo is ingegaan op januari 2015. In deze cursus wordt stilgestaan bij de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen rondom deze wet. De meest recente ontwikkelingen en Lees meer

Consulent sociaal domein

Met de decentralisaties van Jeugd, Wmo en de participatiewet wordt het dienstverleningsconcept bij veel gemeenten aangepast. Veel gemeenten stappen over naar een geïntegreerde Lees meer

WMO 2015

De Wmo 2015 is ingevoerd in het kader van de hervormingen in de zorg, noodzakelijk om het zorgstelsel in Nederland betaalbaar te houden. Lees meer