Cursussen

Pensioen in overheidsland

Het is voor uw P&O functie belangrijk om op de hoogte te zijn van relevante wet- en regelgeving en procedures. Deze cursus is ontwikkeld voor startende P&O’ers in overheidsland, Lees meer

Training trajectregie VWNW/WW

Overheidsorganisaties zijn als eigen risicodrager zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen in ‘Van Werk Naar Werk’-trajecten en Lees meer

Rechtspositie Politieke Ambtsdragers

De rechtspositie van burgemeesters, wethouders en raadsleden is voor veel HRM adviseurs een ondoorzichtige wirwar van verschillende regels. Dit wordt mede veroorzaakt doordat Lees meer

Klaar voor de nieuwe wijzigingen?

In deze training wordt u op de hoogte gebracht van de rechtspositionele wijzigingen binnen de overheid, die in 2015, 2016 en 2017 doorgevoerd zijn en worden. Er is o.a. aandacht Lees meer

Aanstelling, disciplinaire maatregelen en ontslag (basis)

Het is voor uw P&O functie belangrijk om op de hoogte te zijn van relevante wet- en regelgeving en procedures. Deze training is ontwikkeld voor startende P&O’ers in overheidsland, Lees meer

Aanstelling, disciplinaire maatregelen en ontslag (gevorderden)

De rechtspositie van ambtenaren wordt steeds verder gemoderniseerd. Dit heeft zijn invloed op het personeelsbeleid. Organisatie krijgen te maken met zaken zoals boventalligheid en Lees meer

P&O en de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Het is voor uw P&O functie belangrijk om op de hoogte te zijn van relevante wet- en regelgeving en procedures. Deze cursus is ontwikkeld voor startende P&O’ers in overheidsland, ma Lees meer

Het sociale zekerheidsstelsel in overheidsland

Het is voor uw P&O functie belangrijk om op de hoogte te zijn van relevante wet- en regelgeving en procedures. Deze cursus is ontwikkeld voor startende P&O’ers in overheidsland, Lees meer

Rechtspositie en arbeidsvoorwaarden (basis)

Het is voor uw P&O functie belangrijk om op de hoogte te zijn van relevante wet- en regelgeving en procedures. Deze cursus is ontwikkeld voor startende P&O’ers in overheidsland, Lees meer