Cursussen

Module Begindatum Dagen
9. Module Nederlandse Reisdocumenten 11-01-2018 (wk: 02) 2
9. Module Rijbewijzen 01-02-2018 (wk: 05) 1
9. Module Systematiek en gegevensverwerking 08-02-2018 (wk: 06) 5
9. Module Afstamming 29-03-2018 (wk: 13) 3
9. Module Naam 17-05-2018 (wk: 20) 2
9. Module Huwelijk en geregistreerd partnerschap 07-06-2018 (wk: 23) 2
9. Module Nationaliteit 28-06-2018 (wk: 26) 4
9. Module Migratie 06-09-2018 (wk: 36) 3
9. Module Overlijden 04-10-2018 (wk: 40) 2
9. Module Gegevensverstrekking & Privacy 01-11-2018 (wk: 44) 2
9. Module AWB 22-11-2018 (wk: 47) 2
9. Adresonderzoek en Adreskwaliteit I 06-12-2018 (wk: 49) 3
Module Begindatum Dagen
8. Module Rijbewijzen 28-09-2017 (wk: 39) 1
8. Module Systematiek van gegevensverwerking 02-11-2017 (wk: 44) 5
8. module Afstamming 07-12-2017 (wk: 49) 3
8. Module Naam 11-01-2018 (wk: 02) 2
8. Module Huwelijk en geregistreerd partnerschap 01-02-2018 (wk: 05) 2
8. Module Nationaliteit 22-02-2018 (wk: 08) 4
8. Module Migratie 05-04-2018 (wk: 14) 3
8. Module Overlijden 17-05-2018 (wk: 20) 2
8. Module Gegevensverstrekking & Privacy 07-06-2018 (wk: 23) 2
8. Module AWB 21-06-2018 (wk: 25) 2
8. Module Adresonderzoek en Adreskwaliteit I 05-07-2018 (wk: 27) 3

Publieksacademie MBO4 Smilde/Beilen 2017

Het nieuwe Diplomastelsel Burgerzaken vervangt per 1 september 2016 het stelsel van BO-BZ/BOP en BA-BZ/MLO-BZ-examens van de NVVB. De behaalde examens voor modules binnen het oude stelsel blijven nog Lees meer

Module Begindatum Dagen
3. Module Migratie 28-09-2017 (wk: 39) 3
3. Module Gegevensverstrekking en privacybescherming 02-11-2017 (wk: 44) 2
3. Module Algemene wet bestuursrecht (Awb) 23-11-2017 (wk: 47) 2
3. Adresonderzoek en adreskwaliteit I 07-12-2017 (wk: 49) 3
2. Vaardigheidsmodule Communicatie en conflicthantering 14-11-2017 (wk: 46) 2