Cursussen

Workshop Burgerparticipatie

De workshop Burgerparticipatie is een voorbereiding op de nieuwe verhoudingen tussen overheid en burgers. Zowel in het Sociaal Domein als in de Fysieke Leefomgeving komen meer Lees meer

Cliëntervaringsonderzoek en -monitoring

Het cliëntervaringsonderzoek kent vanwege het generieke karakter zijn beperkingen voor wat betreft toepasbaarheid voor daadwerkelijke verbetering van de inkoop van zorg, de toegang Lees meer

Signaleren en doorverwijzen binnen het sociaal domein

Het is niet altijd eenvoudig om de juiste signalen op te vangen, zeker niet voor mensen die niet direct werkzaam zijn binnen het sociaal domein. Daarnaast voelen veel mensen een te Lees meer

Integraal werkend, de 3D's

De decentralisatie binnen het sociaal domein bieden de gemeente veel kansen om de ondersteuning aan burgers integraal vorm te geven. Niet langer wordt er gekeken naar één Lees meer

Actualiteit participatiewet

De Participatiewet is ingegaan op januari 2015. In deze cursus wordt stilgestaan bij de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen rondom deze wet. De meest recente ontwikkeling Lees meer

Groep Data Tijd Locatie Trainer Plaatsen Prijs  
2. Actualiteit Participatiewet 12-09-2018 09:30 - 16:30 Nog niet bekend Erik Verkade 15 € 225,00

Consulent sociaal domein

Met de decentralisaties van Jeugd, Wmo en de participatiewet wordt het dienstverleningsconcept bij veel gemeenten aangepast. Veel gemeenten stappen over naar een geïntegreerde Lees meer