Cursussen

Basiscursus Omgevingswet

De rijksoverheid werkt aan een Omgevingswet waarin een groot deel van de bestaande wetgeving op het terrein van de fysieke leefomgeving op zal gaan. Invoering van de wet is te Lees meer

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - vergunningverlening

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een raamwet waarin verschillende vergunningenstelsels zijn gebundeld. De Wabo schrijft een meer integrale en eenvoudigere wijze Lees meer

Handhaving omgevingsrecht in de praktijk

Met de komst van meer algemene regels en vergunningsvrije mogelijkheden omgevingsrecht, neemt het belang van handhaving meer en meer toe. Burgers zoeken hoe langer, hoe meer zelf Lees meer