ONZE OPLEIDINGEN

in drie stappen helpen we jou de juiste opleiding kiezen

 • 1
  Kies EEN
  EXPERTISEGEBIED
 • 2
  Kies EEN
  THEMA
 • 3
  bekijk DE
  opleidingen
Filter
×

Subcategories

 • (Interpretatie) Gezagsregister

  In boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat geregeld welke vormen van gezag we hebben. In de BRP staan codes vermeld m.b.t. het gezag.

 • Workshop PGB in de Jeugdwet

  De meeste jurisprudentie onder de Jeugdwet gaat over PGB toekenningen, in deze workshop analyseren we de uitspraken qua gevolgen voor de gemeentelijke praktijk, welke lessen zijn

 • Monitoring en kwaliteit in het sociaal domein

  De nieuwe taken binnen het sociaal domein vragen om een gedegen monitorings- en kwaliteitsinstrument. Er zijn immers grote inhoudelijke en financiële risico’s verbonden aan

 • Het voeren van een transformatieproof gesprek

  De transformatie in het sociaal domein vraagt om een aanpak die oplossingsgericht is en inzicht geeft in de situatie van de burger. Daarnaast staat

 • Signaleren en doorverwijzen binnen het sociaal domein

  Een van de belangrijkste onderwerpen binnen het sociaal domein is signalering en doorverwijzen. Op het moment dat problematiek en ondersteuningsvragen tijdig en juist

 • Integraal werkend, de 3D's

  De decentralisatie binnen het sociaal domein bieden de gemeente veel kansen om de ondersteuning aan burgers integraal vorm te geven. Niet langer wordt er gekeken naar één

 • Actualiteit Jeugdwet

  De Jeugdwet is ingegaan op januari 2015. In deze cursus wordt stilgestaan bij de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen rondom deze wet. De meest recente

 • Consulent sociaal domein

  Met de decentralisaties van Jeugd, Wmo en de participatiewet wordt het dienstverleningsconcept bij veel gemeenten aangepast. Veel gemeenten stappen over naar een geïntegreerde

 • Tweeluik Jeugdwet - 1. Jeugdwet - De Basis 2. De jeugdwet en bezwaarschriften

  Jeugdwet - De Basis en De jeugdwet en bezwaarschriften zijn twee bij elkaar horende cursussen van elk een dagdeel. Deze twee cursussen worden op 1 dag gegeven.

 • Juridische aspecten van de jeugdwet

  Als gevolg van de decentralisaties hebben gemeenten veel nieuw verantwoordelijkheden. Vooral binnen de jeugdwet gaat het om complexe zaken, kennis van de juridische aspecten van de

ONZE OPLEIDINGEN

ONZE OPLEIDINGEN

NAAM ACHTERNAAM

NAAM ACHTERNAAM

NAAM ACHTERNAAM

NAAM ACHTERNAAM

NAAM ACHTERNAAM