Cursussen

Monitoring en kwaliteit in het sociaal domein

De nieuwe taken binnen het sociaal domein vragen om een gedegen monitorings- en kwaliteitsinstrument. Er zijn immers grote inhoudelijke en financiële risico’s verbonden aan Lees meer

(Interpretatie) Gezagsregister

In boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat geregeld welke vormen van gezag we hebben. In de BRP staan codes vermeld m.b.t. het gezag. Lees meer

Workshop PGB in de Jeugdwet

De meeste jurisprudentie onder de Jeugdwet gaat over PGB toekenningen, in deze workshop analyseren we de uitspraken qua gevolgen voor de gemeentelijke praktijk, welke lessen zijn Lees meer

Het voeren van een transformatieproof gesprek

De transformatie in het sociaal domein vraagt om een aanpak die oplossingsgericht is en inzicht geeft in de situatie van de burger. Daarnaast staat Lees meer

Signaleren en doorverwijzen binnen het sociaal domein

Een van de belangrijkste onderwerpen binnen het sociaal domein is signalering en doorverwijzen. Op het moment dat problematiek en ondersteuningsvragen tijdig en juist Lees meer

Integraal werkend, de 3D's

De decentralisatie binnen het sociaal domein bieden de gemeente veel kansen om de ondersteuning aan burgers integraal vorm te geven. Niet langer wordt er gekeken naar één Lees meer

Actualiteit Jeugdwet

De Jeugdwet is ingegaan op januari 2015. In deze cursus wordt stilgestaan bij de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen rondom deze wet. De meest recente Lees meer

Consulent sociaal domein

Met de decentralisaties van Jeugd, Wmo en de participatiewet wordt het dienstverleningsconcept bij veel gemeenten aangepast. Veel gemeenten stappen over naar een geïntegreerde Lees meer

Tweeluik Jeugdwet - 1. Jeugdwet - De Basis 2. De jeugdwet en bezwaarschriften

Jeugdwet - De Basis en De jeugdwet en bezwaarschriften zijn twee bij elkaar horende cursussen van elk een dagdeel. Deze twee cursussen worden op 1 dag gegeven. Lees meer

Juridische aspecten van de jeugdwet

Als gevolg van de decentralisaties hebben gemeenten veel nieuw verantwoordelijkheden. Vooral binnen de jeugdwet gaat het om complexe zaken, kennis van de juridische aspecten van de Lees meer