ONZE OPLEIDINGEN

in drie stappen helpen we jou de juiste opleiding kiezen

 • 1
  Kies EEN
  EXPERTISEGEBIED
 • 2
  Kies EEN
  THEMA
 • 3
  bekijk DE
  opleidingen
Filter
×

Subcategories

 • Workshop LEAN procesmanagement

  De workshop start met een korte uitleg over procesgericht denken en zoomt vervolgens in op het optimaliseren van processen volgens de Lean-methode. Vervolgens passen we deze

 • Training gegevens- en applicatiebeheer

  We leven in een informatiemaatschappij. We wisselen steeds meer gegevens tussen applicaties uit, zowel binnen de gemeente als met ketenpartners. Op basis van

 • Collectiviseringsagenda: samen organiseren

  ‘Samen organiseren’ gaat de gemeentelijke informatievoorziening drastisch veranderen. Wat betekent deze beweging voor u? Wanneer krijgt u ermee te maken? Hoe past u dit in uw

 • Sociaal domein voor applicatiebeheerders en teamleiders

  De informatievoorziening in het sociaal domein is door de decentralisaties flink veranderd: integraal en ontschot, op selfservice en eigen kracht gericht, procesgestuurd, over de

 • Data-analyse

  We verzamelen zelf steeds meer gegevens. Ook externe gegevens (open data, big data) staan tot onze beschikking. Hoe kunnen we deze gegevens gebruiken om er relevante informatie van

 • Workshop opdrachtgeverschap voor gemeentelijke IT opdrachten

  Deze opleiding is bedoeld voor managers die als opdrachtgever optreden in ICT projecten. Hoe pakt u deze projecten aan? Hoe stuurt u, bewaakt u en komt u in control zonder een ICT

 • Omgevingswet en informatiemanagement

  De Omgevingswet zet aan tot een herordening van de informatievoorziening: ruimtelijk en transparant, ketengericht en procesgestuurd, met hoge selfservice voor de aanvrager. Deze op

 • Accountplan

  Als bedrijfscontactfunctionaris of accountmanager bedrijven heeft u een hectisch bestaan. Van alle kanten wordt er een beroep op u gedaan: economische zaken, werkgelegenheid,

 • Ondernemersvriendelijke gemeente

  Wordt de ondernemer in uw gemeente snel en efficiënt geholpen? Hoe staan het KCC, het digitaal ondernemersloket en de accountmanager bedrijven ervoor?

 • Toekomst KCC

  De taken van het KCC gaan veranderen. Centraal in deze workshop staat de vraag: Heeft het KCC toegevoegde waarde? Of is het alleen een drempel voor echte dienstverlening?

ONZE OPLEIDINGEN

ONZE OPLEIDINGEN

NAAM ACHTERNAAM

NAAM ACHTERNAAM

NAAM ACHTERNAAM

NAAM ACHTERNAAM

NAAM ACHTERNAAM