Cursussen

Digitaliseringsagenda - Slimmer Organiseren

Slimmer werken door innovatie en digitalisering. Dat staat voorop in de digitaliseringsagenda 2020. Snellere en completere dienstverlening, Meer gebruiksgemak, meer eenvoud, beter Lees meer

Groep Data Tijd Locatie Trainer Plaatsen Prijs  
3. Digitaliseringsagenda Slimmer Organiseren 26-09-2018 09:30 - 16:30 Nog niet bekend Peter Ruijters 15 € 225,00

Workshop LEAN procesmanagement

De workshop start met een korte uitleg over procesgericht denken en zoomt vervolgens in op het optimaliseren van processen volgens de Lean-methode. Vervolgens passen we deze Lees meer

Collectiviseringsagenda: samen organiseren

‘Samen organiseren’ gaat de gemeentelijke informatievoorziening drastisch veranderen. Wat betekent deze beweging voor u? Wanneer krijgt u ermee te maken? Hoe past u dit in uw Lees meer

Groep Data Tijd Locatie Trainer Plaatsen Prijs  
1. Collectiviseringsagenda: samen organiseren 10-10-2018 09:30 - 16:30 Nog niet bekend Peter Ruijters 14 € 225,00

Sociaal domein voor applicatiebeheerders en teamleiders

De informatievoorziening in het sociaal domein is door de decentralisaties flink veranderd: integraal en ontschot, op selfservice en eigen kracht gericht, procesgestuurd, over de Lees meer

Training gegevens- en applicatiebeheer

We leven in een informatiemaatschappij. We wisselen steeds meer gegevens tussen applicaties uit, zowel binnen de gemeente als met ketenpartners. Op basis van Lees meer

Data-analyse

We verzamelen zelf steeds meer gegevens. Ook externe gegevens (open data, big data) staan tot onze beschikking. Hoe kunnen we deze gegevens gebruiken om er relevante informatie van Lees meer

Workshop opdrachtgeverschap voor gemeentelijke IT opdrachten

Deze opleiding is bedoeld voor managers die als opdrachtgever optreden in ICT projecten. Hoe pakt u deze projecten aan? Hoe stuurt u, bewaakt u en komt u in control zonder een ICT Lees meer

Omgevingswet en informatiemanagement

De Omgevingswet zet aan tot een herordening van de informatievoorziening: ruimtelijk en transparant, ketengericht en procesgestuurd, met hoge selfservice voor de aanvrager. Deze op Lees meer

Accountplan

Als bedrijfscontactfunctionaris of accountmanager bedrijven heeft u een hectisch bestaan. Van alle kanten wordt er een beroep op u gedaan: economische zaken, werkgelegenheid, Lees meer

Ondernemersvriendelijke gemeente

Wordt de ondernemer in uw gemeente snel en efficiënt geholpen? Hoe staan het KCC, het digitaal ondernemersloket en de accountmanager bedrijven ervoor? Lees meer

Toekomst KCC

De taken van het KCC gaan veranderen. Centraal in deze workshop staat de vraag: Heeft het KCC toegevoegde waarde? Of is het alleen een drempel voor echte dienstverlening? Lees meer