Cursussen

Opleiding BRP-Specialist

Optimale persoonsinformatievoorziening, fraudebestrijding en de modernisering van het gegevensbeheer maken het noodzakelijk de BRP door en door te kennen. Deze leergang maakt dat Lees meer

Toezichthouder BRP

Gemeenten zijn sinds het begin van dit jaar verplicht op grond van de wet BRP (artikel 4.2) om toezichthouders Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) aan te wijzen. Lees meer

Gegevensverstrekking uit de BRP

Op verschillende manieren kunnen gegevens worden verstrekt uit de BRP. Verstrekkingen door: Lees meer

Gezinshereniging en 1ste inschrijving of BRP straat

Al geruime tijd hebben we in het land te maken met de komst van vele migranten. Gezinshereniging is een logisch gevolg. Bent u hierop voorbereid? Lees meer

Berichtenverkeer

Als BRP-ambtenaar heeft u bij diverse processen van doen met de digitale communicatie van de BRP of wel het berichtenverkeer. Welke Lees meer

Update BRP/GBA-specialist

Door de maatschappelijke ontwikkelingen dient u als BRP/GBA-specialist ook mee te gaan in die wijzigingen. In deze training Lees meer