Cursussen

Privaatrecht voor gemeente-ambtenaren

Deze cursus biedt op toegankelijke wijze een overzicht van het privaatrecht, relevant voor gemeente-ambtenaren. De cursus benoemt op duidelijke wijze het verschil tussen Lees meer

Schaarse vergunningen

Veel gemeenten maximeren op grond van bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid of volksgezondheid het verlenen van bepaalde vergunningen. Denk hierbij aan vergunningen voor een cof Lees meer

Algemeen Plaatselijke Verordening: verdieping

Deze cursus biedt u meer inzicht in de toepassing en uitleg van de APV. Met name op de belangrijkste thema’s die van invloed zijn, zoals algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht, Lees meer

Bijzondere wetten en APV: Basis

Binnen de gemeentelijke dienstverlening vormen bijzondere wetten een apart aandachtsgebied. Ze zijn behoorlijk divers en complex en vereisen aparte kennis en vaardigheden met Lees meer

APV en Bijzondere wetten voor frontofficemedewerkers

De Algemene Plaatselijke Verordening bevat allerlei regels voor het uitvoeren van activiteiten in de openbare ruimte en in openbare gebouwen. Denkt u hierbij aan Lees meer

Privaatrecht voor de overheid

Gemeenten maken steeds meer gebruik van het privaatrecht. Het aangaan van privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden, het sluiten van allerlei overeenkomsten en schadeclaims is maar Lees meer