Cursussen

Beschikkingen

Jaarlijks worden er binnen de (gemeentelijke) overheid vele besluiten genomen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Veel van die besluiten zijn aan te merken als beschi Lees meer

Groep Data Tijd Locatie Trainer Plaatsen Prijs  
1. Beschikkingen 08-11-2017 09:30 - 16:30 Nog niet bekend Harm Jacobs 12 € 400,00

Schaarse vergunningen

Veel gemeenten maximeren op grond van bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid of volksgezondheid het verlenen van bepaalde vergunningen. Denk hierbij aan vergunningen voor een cof Lees meer

Groep Data Tijd Locatie Trainer Plaatsen Prijs  
1. Schaarse vergunningen 07-12-2017 09:30 - 12:30 Nog niet bekend Marloes van Kalsbeek 15 € 225,00

Algemene wet bestuursrecht (Awb)basis

De Algemene wet bestuursrecht bevat plichten voor overheidsorganen, waaraan zij moeten voldoen bij het nemen van besluiten en rechten voor burgers. Deze wet schrijft ook voor op Lees meer

Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht

Na deze actualiteitendag Awb bent u weer helemaal op de hoogte van de noodzakelijke informatie voor uw dagelijkse juridische advies- en uitvoeringspraktijk. Op deze dag passeren op Lees meer