Cursussen

Workshop Beschikkingen

Jaarlijks worden er binnen de (gemeentelijke) overheid vele besluiten genomen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Veel van die besluiten zijn aan te merken als beschi Lees meer

Algemene wet bestuursrecht (Awb)basis

De Algemene wet bestuursrecht bevat plichten voor overheidsorganen, waaraan zij moeten voldoen bij het nemen van besluiten en rechten voor burgers. Deze wet schrijft ook voor op Lees meer

Actualiteiten Algemene wet bestuursrecht

Na deze actualiteitendag Awb bent u weer helemaal op de hoogte van de noodzakelijke informatie voor uw dagelijkse juridische advies- en uitvoeringspraktijk. Op deze dag passeren op Lees meer