Privacy & informatie, augustus 2017

Redactioneel
Greep op Privacy?
Karel Sommer

De persoonlijke boete in het privacyrecht: theorie of straks ook praktijk?
Mr. S.M.M.C. Vinken CIPP/E

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de aanloop naar deze datum is al veel geschreven over de veranderingen die de AVG in het privacylandschap teweeg gaat brengen. Een van die veranderingen betreft de ruimere sanctiebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Afhankelijk van de norm die wordt geschonden kan een boete oplopen tot maximaal € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet van een organisatie. Een sanctiemogelijkheid die in dit verband wat onderbelicht is gebleven betreft de mogelijkheid om ook bestuurders van ondernemingen persoonlijk een boete op te leggen. Dit wordt in jargon de persoonlijke boete genoemd. De persoonlijke boete zal bovenop de boete
komen die aan de onderneming wordt opgelegd. De huidige boetebeleidsregels van de AP geven weinig guidance op dit gebied. In dit artikel ga ik wat dieper in op de (on)mogelijkheden van de persoonlijke boete en zal waar nodig een parallel trekken met de sanctiebevoegdheden en beschikkingspraktijk van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die al sinds 2007 beschikt
over de mogelijkheid om ook bestuurders en managers te beboeten. Ik beperk me hierbij hoofdzakelijk tot voorbeelden uit de ACM-praktijk die betrekking hebben op de handhaving van de mededingingsregels.
 
De laatste titel: ten persoonlijke titel. Over de wet als kunstwerk en privacy (Inleiding bij een tekst uit ‘De wet als kunstwerk’ van Willem Witteveen)
Prof. dr. A. Ellian

De redactie van Privacy & Informatie heeft professor Afshin Ellian bereid gevonden een inleiding te schrijven bij een tekst uit het boek  “De retoriek in het recht. Over retorica en interpretatie, staatsrecht en democratie” van prof. dr. Willem Witteveen, bij leven hoogleraar aan de Tilburg University en lid van de Eerste Kamer (PvdA). Na de inleiding volgt de tekst uit het boek.
 
AVG: What’s old?
Mr. H. Struik

Sinds vorig jaar staat de tekst van de Algemene verordeninggegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679; AVG) vast en weten we hoe de regels eruitzien die in2018 in werking treden. Veel daarvan is inhoudelijk gelijkaan de nu geldende Privacyrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG), waarop ook de huidige Nederlandse privacywet (Wet bescherming persoonsgegevens; Wbp) is gebaseerd.
Als gevolg daarvan blijft veel van de tot nu toe gevormde juridische theorie en praktijk ook straks relevant – en is het nuttig om snel te kunnen schakelen tussen de vindplaatsen in AVG, Richtlijn 95/46 en de Wbp. Daarvoor is de bijgaande tabel als tool ontwikkeld.