Nieuws

Wij feliciteren onze geslaagden van de PublieksAcademie van de NVVB

Afgelopen week zijn we langs geweest bij de Burgerzaken afdelingen in Heerenveen, Dalfsen, Haren en Veendam om onze geslaagden van de publieksacademie van de NVVB te feliciteren.

NCOD is de eerste opleider waarvan cursisten geslaagd zijn voor het nieuwe stelsel, dit delen we natuurlijk graag met de buitenwereld.

We willen jullie graag aanmoedigen om het bericht op LinkedIn en/of Facebook daarover te delen omdat jullie dichtbij onze groep beoogde cursisten staan.

Alvast hartelijk bedankt!

 

https://www.facebook.com/ncodnl/

https://www.linkedin.com/company/751232/

NCOD Opleidingen magazine

Bent u klaar voor 2020?

NCOD Opleidingen geeft richting aan ontwikkeling

Om u van dienst te zijn bij gesprekken over persoonlijke ontwikkeling, heeft NCOD het ONTWIKKELKOMPAS gemaakt. Dit instrument geeft leidinggevenden en medewerkers richting bij het kiezen van een opleiding en het formuleren van een leerdoel.

Privacy & Informatie, december 2016

Redactioneel
Veel onduidelijkheden kenmerken de nieuwe AVG
Jan Holvast
Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2016 in werking is getreden, neemt de vraag naar de consequenties hiervan voor overheid en bedrijfsleven toe. De vraag stellen blijkt gemakkelijker te zijn dan deze te beantwoorden. De oorzaak hiervan zijn de vele onduidelijkheden die de AVG kenmerken. Deze onduidelijkheden moeten binnen anderhalf jaar opgehelderd zijn via nationale implementatiewetgeving. Hoe deze eruit zal zien is evenmin duidelijk, al zullen de nationale verschillen, zo wordt gevreesd, aanzienlijk zijn.

Privacy & Informatie, augustus 2016

Redactioneel

The notion of accountability

Privacy van kinderen in de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar in de zorg

Ervaringen met privacybeheer voor DNS-'big data'- toepassingen

Dataprotectie in ketens

Sport-apps lekken gezondheidsgegevens

 

Privacy & Informatie, juni 2016

Redactioneel

De Autoriteit heeft gesproken .... wat nu?

Algemene verordening gegevensbescherming: veel gespin en weinig wol

Wet computercriminaliteit III

Nieuwe beleidsregels AP 'zieke werknemer'

Privacy & Informatie, april 2016

Facebook en de 'like' button

De meldplicht datalekken: de bewerkers-overeenkomst

Inzage in de praktijk van het inzageverzoek

Safe Harbor - The sequel

Privacy 1985-2015: veel parallellen

Wees gewaarschuwd, ontslagen wegens schending privacy

Privacy & Informatie, februari 2016

Mag een arts patiëntgegevens delen via WhatsApp?

Staatscommissie-Koopmans, de trage wegbereider van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens

Help, een datalek!

Drugsoverlast en bescherming van de woninghuurder tegen tijdelijke sluiting en buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst

Een nieuw jaar vol datalekken

Facebook en de social plug-ins: uitspraak Belgische rechter van 9 november 2015