Nieuws

Wij feliciteren onze geslaagden van de PublieksAcademie van de NVVB

Afgelopen week zijn we langs geweest bij de Burgerzaken afdelingen in Heerenveen, Dalfsen, Haren en Veendam om onze geslaagden van de publieksacademie van de NVVB te feliciteren.

NCOD is de eerste opleider waarvan cursisten geslaagd zijn voor het nieuwe stelsel, dit delen we natuurlijk graag met de buitenwereld.

We willen jullie graag aanmoedigen om het bericht op LinkedIn en/of Facebook daarover te delen omdat jullie dichtbij onze groep beoogde cursisten staan.

Alvast hartelijk bedankt!

 

https://www.facebook.com/ncodnl/

https://www.linkedin.com/company/751232/

NCOD Opleidingen magazine

Bent u klaar voor 2020?

NCOD Opleidingen geeft richting aan ontwikkeling

Om u van dienst te zijn bij gesprekken over persoonlijke ontwikkeling, heeft NCOD het ONTWIKKELKOMPAS gemaakt. Dit instrument geeft leidinggevenden en medewerkers richting bij het kiezen van een opleiding en het formuleren van een leerdoel.

Privacy & Informatie, december 2016

Redactioneel
Veel onduidelijkheden kenmerken de nieuwe AVG
Jan Holvast
Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2016 in werking is getreden, neemt de vraag naar de consequenties hiervan voor overheid en bedrijfsleven toe. De vraag stellen blijkt gemakkelijker te zijn dan deze te beantwoorden. De oorzaak hiervan zijn de vele onduidelijkheden die de AVG kenmerken. Deze onduidelijkheden moeten binnen anderhalf jaar opgehelderd zijn via nationale implementatiewetgeving. Hoe deze eruit zal zien is evenmin duidelijk, al zullen de nationale verschillen, zo wordt gevreesd, aanzienlijk zijn.