Privacyfunctionaris voor gemeenten

Eerstvolgende groep:

8. Privacyfunctionaris voor gemeenten

Aantal dagen/dagdelen: 8

Data:
04-09-2018 (wk 36) (09:30 - 16:30)
18-09-2018 (wk 38) (09:30 - 16:30)
02-10-2018 (wk 40) (09:30 - 16:30)
16-10-2018 (wk 42) (09:30 - 16:30)
06-11-2018 (wk 45) (09:30 - 16:30)
20-11-2018 (wk 47) (09:30 - 16:30)
04-12-2018 (wk 49) (09:30 - 16:30)
18-12-2018 (wk 51) (09:30 - 16:30)

Locatie:
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ  Utrecht
Routebeschrijving >

Beschikbare plekken: 14

Prijs: € 3.500,00

NCOD_PUZA_flyer_A4_Privacyfunctionaris_voor_gemeenten_v4

Op 25 mei 2018 moet in elke gemeente een privacyfunctionaris zijn aangesteld. Deze persoon moet deskundig zijn, kennis hebben van de basisregistraties, de plichten van de gemeente en de rechten van de burger. Deze functionaris weet het verschil tussen Big Data en Open Data, kent het sociaal domein en het verschil tussen openheid van overheidsinformatie, beveiliging en geheimhouding. Het belang is groot omdat de gemeente over veel gevoelige informatie beschikt en de boetes zijn enorm; 820 duizend euro per overtreding. Hoogste tijd dus om te zorgen dat er deskundigheid in huis is.
 
Nog veel te vaak worden de wettelijke regels als belemmering gezien, of wordt privacy als argument aangevoerd om geen beslissing te nemen. En, het is ook een complex onderwerp, maar met deze opleiding leert u wat de wettelijke mogelijkheden zijn. Deskundigheid verhoogd de kwaliteit van werken.
 
NCOD biedt een op de actualiteit gerichte, boeiende opleiding om medewerkers van gemeenten deskundig te maken. Onderzoek of in deze opleiding een carrièrekans ligt om werkzaam te zijn als privacyfunctionaris.
 
Doelgroep
De opleiding richt zich op gemeente ambtenaren op HBO of vergelijkbaar werk- en denkniveau, zoals beleidsmakers, juristen, systeembeheerders, informatiemanagers, privacybeheerders e.d.

Inhoud
Actuele ontwikkelingen noodzaken om aandacht te besteden aan een gemeentebreed persoonsinformatiebeleid.

 • De regierol van de gemeente bij de uitvoering van de WMO, de Jeugdzorg, de Participatiewet en de langdurige zorg;
 • de nieuwe EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming welke aan gemeenten verplichtingen oplegt zoals het
       aanstellen van een privacyfunctionaris;
 • complexe samenwerkingsverbanden binnen en buiten de gemeentelijke organisatie;
 • de toenemende aandacht voor privacy en datalekken in de media.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de essentie van privacy wetgeving en de toepassing daarvan;
 • actuele ontwikkelingen bij gemeenten: zoals samenwerking in de regio, sociale wijkteams;
 • wet- en regelgeving en de onderlinge verbanden;
 • de verstrekking uit de basisregistratie en het vervolggebruik van die gegevens;
 • convenanten, privacyreglementen;
 • het inventariseren van alle gegevensverwerkingen binnen de gemeente;
 • afsluiten van bewerkers- en ict-contracten;
 • handzame tools voor toepassen privacyregels;
 • voorbereid zijn op actuele ontwikkelingen;
      EU Verordening, meldplicht datalekken, privacy by design;

Thema's:

 • Gegevensverwerking in de publieke sector;
 • Gegevens delen in samenwerkingsverbanden;
 • Openbaarheid van overheidsinformatie, hergebruik overheidsinformatie, Open Data;
 • Outsourcen/C;oud/ICT-contracten.

Cursisten worden uitgenodigd praktijkvoorbeelden in te brengen.

Docent
Mevrouw Corrie Ebbers verzorgt deze cursus. Zij is een landelijke autoriteit op dit vakgebied en heeft ook de nodige – spraakmakende – publicaties op haar naam staan. Corrie Ebbers vertegenwoordigt bij NCOD mede een nieuwe verfrissende generatie docenten in het vakgebied burgerzaken en publieksdienstverlening
Groep Data Tijd Locatie Trainer Plaatsen Prijs
8. Privacyfunctionaris voor gemeenten 04-09-2018
18-09-2018
02-10-2018
16-10-2018
06-11-2018
20-11-2018
04-12-2018
18-12-2018
09:30 - 16:30
09:30 - 16:30
09:30 - 16:30
09:30 - 16:30
09:30 - 16:30
09:30 - 16:30
09:30 - 16:30
09:30 - 16:30
Utrecht Corrie Ebbers 14 € 3.500,00

Het uitvoeren van klein en grootschalig maatwerk in opleiden tegen een zeer scherpe prijs is inmiddels onze specialiteit.
We zijn hierin inmiddels marktleider!

Naast dat we de kwaliteit van onze opleidingen in een breed open aanbod voor u toegankelijk maken en delen, komen opleiders van NCOD ook heel graag bij uw gemeente in huis om uw opleiding te verzorgen.
In huis opleiden kan voor uw gemeente al bij een heel beperkt aantal deelnemers een groot prijsvoordeel opleveren.
Bovendien betekent in huis opleiden heel veel gemak: onze opleidingen gaan altijd door, geen reistijd en -kosten voor uw medewerkers, maar wél de kwaliteit van de trainer en opleiding op maat zoals ú die graag wilt.
Onze ervaring leert ons inmiddels dat bij in huis trajecten het leertempo aanzienlijk hoger ligt. Er is een actievere deelname en grotere inspiratie bij cursisten en een levendige interactie. De afstand tot het werk is korter en de leeropbrengst is groter.

Voor al onze opleidingen maken we voor u graag een offerte op maat. Dit kan per opleiding, maar ook voor een programma/combi van meerdere opleidingen voor meer collega’s.

Hoe werkt het?

 • We komen naar u toe voor een intake;
 • de intake vindt altijd plaats door een vakinhoudelijk deskundige collega;
 • in de intake onderzoeken en bepalen we samen de kennisbehoefte, de leer-/opleidingsvraag en de inspiratieprikkel;
 • van dit gesprek wordt een verslag gemaakt en aan u toegezonden voor een eventuele aanvulling, verdere bespreking en akkoord;
 • op basis van het geaccordeerde verslag stellen wij een maatofferte op met een beslist zeer aantrekkelijk tarief;
 • nadat u de offerte eventueel voor akkoord hebt ondertekend wordt het een opdracht; 
 • aan het eind van de opdracht komen wij naar u toe om te evalueren;
 • wij factureren eerst als we zijn gestart met opleiden; tenzij u dat anders wenst.

Onze opleidingen: vandaag geleerd, vandaag gedaan!

Factuurgegevens:

Vul een wachtwoord in om in het vervolg in te kunnen loggen om informatie over jouw workshops, opleidingen en/of cursussen te bekijken.

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden*

Heb je al een gebruikersaccount? Klik dan hier